Ägarförteckning

Nedanstående tabell redovisar aktieägare med över 5 % av röster och kapital i ExpreS2ion Biotech Holding AB per den 30 september 2019.

Namn                                  Antal aktier Andel av röster och kapital
ExpreS2ion Holding ApS1 1 744 370 12,82 %
AR Consult ApS2 1 397 003 10,27 %
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 1 083 736 7,97 %
Summering ägare över 5 % 4 225 109 31,06 %
Övriga ägare (under 5 %) 9 376 906 68,94 %
Summa  13 602 015 100,00 %

1Styrelseordförande Martin Roland Jensen äger 32,2 % av röster och kapital i ExpreS2ion Holding ApS. COO Charlotte Dyring äger 39,2 % av röster och kapital i ExpreS2ion Holding ApS. CSO Wian de Jongh äger 28,6 % av röster och kapital i ExpreS2ion Holding ApS.

2Styrelseledamot Allan Rosetzsky äger 100 % av röster och kapital i AR Consult ApS.

 

 

Certified Advisor

 

Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB

Email: ca@skmg.se

Phone: +46 11 32 30 732