ViewReleaseInStandardHtml

ExpreS2ion ingår avtal om flera produkter med amerikanska Integrated BioTherapeutics för expansion av deras portfölj av kommersiella reagenser

Hørsholm, Danmark, 17 juli, 2017 – ExpreS2ion Biotech Holding AB meddelar idag att det helägda dotterbolaget ExpreS2ion Biotechnologies ApS (”ExpreS2ion”) har ingått ett Master Services-avtal och ett Research & Commercial License-avtal med amerikanska Integrated BioTherapeutics, Inc. (”IBT”). Avtalen möjliggör en standardiserad aktivering av en rad tjänster och produkter från ExpreS2ion. Detta avser främst utveckling och tillverkning av proteiner baserade på ExpreS2-plattformen, såväl som att IBT får kommersiell rätt att marknadsföra, sälja och distribuera proteinerna som de tillverkar med ExpreS2. IBT förväntar att årligen expandera sin unika portfölj med forskningsproteiner med upp till fem proteinantigener tillverkade i ExpreS2. ExpreS2ion och IBT offentliggör inte de finansiella villkoren i avtalen, som utgör en del av båda bolagens generella affärsmodeller. ExpreS2ions styrelse förväntar sig dock att samarbetet, när det är fullt implementerat, kommer att generera upp till 1.0 MSEK i årliga intäkter för ExpreS2ion.

Master Services-avtal (MSA) and Research & Commercial License-avtal (RCLA)

MSA-avtalet möjliggör för IBT att bevara ExpreS2ions tjänster och produkter för sina forskningsprogram på ett fördefinierat och enkelt sätt, enligt villkoren i avtalet. Avtalet baserar på en ömsesidig förståelse mellan parterna om att sådana tjänster och produkter kommer att behövas. ExpreS2ions huvudsakliga roll kommer vara utveckling och tillverkning av utvalda proteinantigener baserade på den patenterade ExpreS2-teknologin.

RCLA-avtalet ger IBT forsknings- och kommersiella rättigheter att utveckla och marknadsföra proteiner tillverkade med ExpreS2-plattformen. RCLA-avtalet innehåller en årlig Research License-avgift samt en royalty för nettoförsäljning som ska betalas av IBT till ExpreS2ion. Royaltyn för nettoförsäljningen utgörs av en tvåsiffrig procentsats.

IBT förväntar sig att årligen expandera sin unika franchise med forskningsproteiner med upp till fem produkter, tillverkade med ExpreS2. ExpreS2ion och IBT offentliggör inte de finansiella villkoren i avtalen, som utgör en del av båda bolagens generella affärsmodeller. ExpreS2ions styrelse förväntar sig dock att samarbetet, när det är fullt implementerat, kommer att generera upp till 1.0 MSEK i årliga intäkter för ExpreS2ion. 

Integrated BioTherapeutics, Inc.

Integrated BioTherapeutics, Inc. (“IBT”) är ett biotekbolag fokuserat mot utveckling av nya vacciner och terapeutiska behandlingar mot växande smittosamma sjukdomar. IBT:s pipeline inkluderar lovande produktkandidater mot bakterie- och virussjukdomar. IBT:s antivirus-pipeline inkluderar pan-filovirus-antikroppskandidater, vacciner och ett antal andra produktkandidater mot växande sjukdomar som exempelvis Zika, Ebola, denguefeber och Marburgvirus. IBT har huvudkontor i Rockville, Maryland, USA och har nära samarbeten med amerikanska myndigheter så som National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID/NIH), National Cancer Institute (NCI), United States Army Medical Research Institute of Infectious Diseases (USAMRIID) och ett stort antal biotekbolag, läkemedelsföretag och akademiska laboratorier. IBT Bioservices (www.ibtbioservices.com) som är IBT:s avdelning för tjänster och reagenser producerar och marknadsför rekombinanta proteiner och antikroppar av hög kvalitet avsedd primärt för forskning inom smittosamma sjukdomar.

Dr. Steen Klysner, VD för ExpreS2ion, kommenterar

“Jag är glad att vi har etablerat vårt första breda kommersiella avtal om att tillhandahålla reagenser med IBT, som har direkt försäljning och distribution till marknaden för högkvalitativa proteiner för forskningsändamål. Detta expanderar vår kortsiktiga affärsmodell för intäkter och demonstrerar värdet i ExpreS2-plattformen för både detta och liknande kommersiella segment. Vi ser fram mot det ömsesidigt fördelaktiga samarbetet med IBT och det fortsatta arbetet i framtiden.”

Certified Adviser 

Sedermera Fondkommission är ExpreS2ion Biotech Holding AB:s Certified Adviser. 

För ytterligare information om ExpreS2ion Biotech Holding AB, vänligen kontakta:

Dr. Steen Klysner, VD för ExpreS2ion
Telefon: +45 2062 9908
E-post: sk@expres2ionbio.com

Denna information är sådan information som ExpreS2ion Biotech Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks­förordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 juli 2017.

Om ExpreS2ion

ExpreS2ion Biotech Holding AB (Nasdaq Stockholm First North: EXPRS2; org.nr. 559033-3729), har via det helägda danska dotterbolaget ExpreS2ion Biotechnologies ApS skapat en unik plattformsteknologi, ExpreS2, som möjliggör kostnadseffektiv utveckling och robust produktion av komplexa proteiner till nya vacciner och diagnostik för exempelvis malaria och zikavirus. Dotterbolaget har sedan starten 2010 arbetat tillsammans med forskningsinstitutioner och läkemedelsbolag och har med hjälp av sin patenterade ExpreS2-plattform framställt över 200 olika proteiner med en överlägsen effektivitet och framgångsfaktor.