Vänligen notera: Efter den 21 januari 2020 publicerar bolaget endast pressmeddelanden på engelska.
Klicka här för att komma till sektionen med engelska pressmeddelanden.

Announcement from ExpreS2ion's annual general meeting

The annual general meeting 2021 ("AGM") of ExpreS2ion Biotech Holding AB ("ExpreS2ion" or the "Company") was held today on 26 May 2021 and the following resolutions were passed by the meeting. Due to the ongoing corona pandemic, the AGM was carried out through postal voting only, without physical presence.

Read more

ExpreS2ion effektiviserar sin marknadskommunikation med engelska som huvudsakligt språk

ExpreS2ion Biotech Holding AB (“ExpreS2ion”) meddelar idag att bolaget har valt att effektivisera sin marknadskommunikation, och kommer framöver enbart att tillhandahålla pressmeddelanden och finansiella rapporter på engelska. Bolagets årsredovisning kommer fortsatt att publiceras på både svenska och engelska.

Read more

ExpreS2ions joint venture-bolag AdaptVac beviljas amerikanskt patent för sin plattformteknik

ExpreS2ion Biotech Holding AB (“ExpreS2ion”) meddelar idag att dess joint venture-bolag AdaptVac ApS (”AdaptVac”) har beviljats ett amerikanskt patent som täcker sin teknologiplattform. Detta bekräftar det övergripande patenterbarheten och det proprietära skyddet för AdaptVacs hela pipeline och framtida projekt. I synnerhet befäster detta positionen för AV001-bröstcancervaccinet för vilket ett specifikt amerikanskt patent utfärdades 2018.

Read more

ExpreS2ion utser Bent U. Frandsen till ny verkställande direktör

ExpreS[2]ion Biotech Holding AB (“ExpreS[2]ion”) meddelar idag att bolagets styrelse har utsett Bent U. Frandsen till ny verkställande direktör för ExpreS[2]ion, och efterträder Steen Klysner från och med idag den 20 december 2019. Bent har arbetat för ExpreS[2]ion sedan mars 2016 och har varit bolagets Chief Business Officer sedan augusti 2018.

Read more

ExpreS2ion har tilldelats 2,7 MSEK för fortsatt utveckling av två nya kandidater för malariavaccin

ExpreS[2]ion Biotech Holding AB ("ExpreS[2]ion") meddelar att Bolaget har tilldelats 2,7 MSEK från Horizon 2020-finansierade OptiMalVax-bidragskonsortiet, under ledning av Jenner Institute vid Oxford University, för att etablera monoklonala Drosophila S2-cellbanker för två nya kandidater för malariavaccin. Den ena kandidaten riktar sig mot malaria i blodfas, potentiellt i kombination med RH5-vaccinkandidaten som tidigare testats med framgång…

Read more

ExpreS2ion Biotech Holding AB publicerar delårsrapport för perioden januari – september 2019

ExpreS[2]ion Biotech Holding AB (“ExpreS[2]ion") publicerar härmed delårsrapport avseende perioden januari till september 2019. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida (www.expres2ionbio.com). Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

Read more

Genombrott: ExpreS2ion lanserar den första unika cellinjen för ökad effektivitet av vacciner och immunoterapi

Efter flera års forskning och utveckling meddelar idag ExpreS2ion Biotechnologies ApS (“ExpreS2ion”), ett helägt dotterbolag till ExpreS2ion Biotech Holding AB, lansering av en ny skräddarsydd S2-cellinje, HighMan-S2™. Detta är den första produkten i ExpreS2ions nya funktionellt modifierade S2-produktlinje, GlycoX-S2™, som utnyttjar och utvidgar fördelarna med ExpreS2-plattformen.

Read more

ExpreS2ions joint venture-bolag, AdaptVac, erhåller danskt InnoBooster-bidrag om 1,2 MSEK för stöd till bröstcancerstudier i hundar

ExpreS2ion Biotech Holding AB:s joint venture-bolag AdaptVac ApS (“AdaptVac”) meddelar idag att bolaget har tilldelats ett InnoBooster-bidrag av danska Innovationsfonden om 0,8 MDKK (cirka 1,2 MSEK). Bidraget ger ytterligare resurser för utveckling av en säker och effektiv behandling för hundar som diagnostiserats med cancer av typen DER2+. Förutom att rikta in sig på den veterinära…

Read more

ExpreS 2 ion säkrar bryggfinansiering om 8 MSEK för att främja fortsatt tillväxt

ExpreS2ion Biotech Holding AB (“ExpreS2ion”) meddelar idag att Bolaget ökar sitt rörelsekapital genom att säkra en kombination av ett brygglån och en lånefacilitet om sammanlagt 8 MSEK. Detta gör det möjligt för Bolaget att ytterligare fortsätta expansionen av sin affärsverksamhet i linje med tillväxtsiffrorna för Q1 och Q2 2019. Finansieringen tillhandahålls av Modelio Equity AB…

Read more

Nytt datum för delårsrapport 3

ExpreS2ion Biotech Holding AB (“ExpreS2ion”) meddelar idag, att Bolaget kommer att publicera delårsrapporten för perioden januari – september 2019 den 14 november 2019, istället för tidigare planerat publiceringsdatum, som var den 21 november 2019. Syftet med tidigareläggningen är att koordinera publiceringen med Bolagets planerade deltagande på en stor publik investerarträff under andra halvan av november…

Read more

ExpreS2ion erhåller order om cirka 1,6 MSEK inom ett utvecklingsprogram för ett nästa generations malariavaccin

ExpreS2ion Biotechnologies ApS (“ExpreS2ion”), ett helägt dotterbolag till ExpreS2ion Biotech Holding AB, meddelar att Bolaget har erhållit en order på cirka 1,6 MSEK för att utföra utvecklingsarbete som en del av ett Wellcome Trust-finansierat malariavaccinprojekt. Projektet leds av Jenner Institute vid University of Oxford och målet är att skapa ett nästa generations vaccin mot malaria…

Read more

ExpreS 2 ion Biotech Holding AB publicerar delårsrapport för perioden januari – juni 2019

ExpreS2ion Biotech Holding AB (“ExpreS2ion") publicerar härmed delårsrapport avseende perioden januari till juni 2019. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida (www.expres2ionbio.com). Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

Read more

ExpreS2ions licenstagare Institut Virion\Serion lanserar sin första in vitro-diagnostikprodukt baserad på ExpreS2-plattformen

ExpreS2ion Biotech Holding AB (“ExpreS2ion”) meddelar idag sitt inträde på marknaden för in vitro-diagnostik (IVD)-applikationer genom sin Tysklandsbaserade licenstagare Institut Virion\Serion GmbH ("Virion"). Virion lanserar nu ett unikt Zika NS1-viralt antigen som produceras med ExpreS2-plattformen, och under de kommande 18 månaderna kommer Virion att öka sitt erbjudande av ExpreS2-tillverkade produkter med flera ytterligare lanseringar.

Read more

ExpreS2ion licensierar banbrytande CRISPR/Cas9-genredigeringsteknologi från ERS Genomics

ExpreS2ion Biotech Holding AB ("ExpreS2ion") meddelar idag undertecknandet av ett icke-exklusivt licensavtal med ERS Genomics, vilket ger ExpreS2ion rätt att använda och kommersialisera produkter, för egen användning eller tillsammans med kunder eller partners, baserade på den högeffektiva CRISPR/Cas9-genredigeringsteknologin. Detta kommer att möjliggöra för ExpreS2ion att erbjuda ett helt nytt sortiment av lösningar för nästa generation…

Read more

Byte av Certified Adviser till Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB

ExpreS2ion Biotech Holding AB (publ) har ingått avtal med Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB (”SKMG”) avseende tjänsten som Certified Adviser. SKMG tillträder som Certified Adviser den 1 juli 2019. Fram till dess kommer Sedermera Fondkommission att fortsatt agera som Certified Adviser åt Bolaget.

Read more

ExpreS2ion medförfattare till artikel som visar att mänskliga antikroppar från RH5-vaccin hindrar bindning till blodceller

ExpreS2ion Biotech Holding AB ("ExpreS2ion") meddelar att en vetenskaplig artikel, som dokumenterar att mänskliga antikroppar mot RH5 proteinet kan stoppa malariaparasiten från att ta sig in i kroppens blodceller, har publicerats i den välrenommerade tidskriften Cell. Artikeln baseras på en klinisk studie som utförts av forskare vid Oxfords universitet tillsammans med ett konsortium med forskningsinstitutioner…

Read more

Kommuniké från årsstämma i ExpreS2ion Biotech Holding AB (publ)

Idag, den 23 maj 2019, hölls årsstämma i ExpreS2ion Biotech Holding AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Read more

ExpreS2ion Biotech Holding AB publicerar delårsrapport för perioden januari – mars 2019

ExpreS2ion Biotech Holding AB (“ExpreS2ion") publicerar härmed delårsrapport avseende perioden januari till mars 2019. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida (www.expres2ionbio.com). Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

Read more

ExpreS2ion Biotech Holding AB: Publicering av årsredovisning för räkenskapsåret 2018

Styrelsen och verkställande direktören för ExpreS2ion Biotech Holding AB offentliggör härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2018. Årsredovisningen med tillhörande revisionsberättelse finns tillgänglig på Bolagets hemsida (www.expres2ionbio.com).

Read more

ExpreS2ion meddelar publicering av ett proof of concept i djur för ett nytt potentiellt banbrytande malariavaccin

ExpreS2ion Biotech Holding AB (“ExpreS2ion”) meddelar idag publiceringen av en vetenskaplig artikel i Cellular Microbiology, som ger ett första proof of concept i en djurmodell för ett nästa generations malariavaccin, som riktar sig mot en nyupptäckt molekylär ”nyckel", som den dödliga malariaparasiten använder för att komma in i mänskliga blodceller.

Read more

Rättelse: Kallelse till årsstämma i ExpreS2ion Biotech Holding AB (publ)

Aktieägarna i ExpreS2ion Biotech Holding AB (publ), 559033-3729, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 23 maj 2019 kl. 16.00 på Mazars SET´s kontor, Terminalgatan 1, i Helsingborg.

Read more

Kallelse till årsstämma i ExpreS2ion Biotech Holding AB (publ)

Aktieägarna i ExpreS2ion Biotech Holding AB (publ), 559033-3729, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 23 maj 2019 kl. 16.00 på Mazars SET´s kontor, Terminalgatan 1, i Helsingborg.

Read more

ExpreS2ion Biotechnologies meddelar ett Research License Agreement med Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation

ExpreS2ion Biotechnologies ApS (“ExpreS2ion”), ett helägt dotterbolag till ExpreS2ion Biotech Holding AB, meddelar att Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation, Osaka, Japan, har undertecknat ett tvåårigt forskningslicensavtal (Research License Agreement) som beviljar Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation tillgång till ExpreS2ions proprietära proteinuttryckssystem, ExpreS2 TM, i sin forskning och utveckling (FoU).

Read more

Kommuniké från extra bolagsstämma i ExpreS2ion Biotech Holding AB (publ)

Den 19 mars 2019 hölls extra bolagsstämma i ExpreS2ion Biotech Holding AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Besluten fattades med erforderlig majoritet.

Read more

ExpreS2ion deltar och presenterar sin teknologiplattform ExpreS2 på flera viktiga events i mars och april

ExpreS2ion Biotech Holding AB:s helägda dotterbolag ExpreS2ion Biotechnologies ApS (“ExpreS2ion") kommer att delta på flera viktiga events i mars och april, inklusive ISBiotech mellan den 4-6 mars 2019 i Norfolk, VA, USA, Sedermeradagen den 12 mars 2019 i Köpenhamn, Danmark och World Vaccine Congress den 15-17 april 2019 i Washington DC, USA.

Read more

Kallelse till extra bolagsstämma i ExpreS2ion Biotech Holding AB (publ)

Aktieägarna i ExpreS2ion Biotech Holding AB, 559033–3729, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 19 mars 2019 kl. 10.00 på c/o Mazars SET, Terminalgatan 1, i Helsingborg.

Read more

ExpreS2ion genomför riktad nyemission för att accelerera Bolagets utveckling

ExpreS2ion Biotech Holding AB (“ExpreS2ion") meddelar idag att Bolaget genomför en riktad emission av units till ett antal befintliga ägare och strategiska parter om initialt cirka 8 MSEK, med vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner som i senare skeden kan tillföra Bolaget ytterligare totalt cirka 9,6 MSEK. Emissionen genomförs för att finansiera ett accelererat verksamhetstempo och utökade investeringar…

Read more

ExpreS2ion Biotech Holding AB publicerar bokslutskommuniké för perioden januari – december 2018

ExpreS2ion Biotech Holding AB (“ExpreS2ion") publicerar härmed bokslutskommuniké avseende perioden januari till december 2018. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida (www.expres2ionbio.com). Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

Read more

ExpreS2ions joint venture AdaptVac erhåller 3,6 MSEK i bidrag till vaccin för att minska användningen av antibiotika i grisar

ExpreS2ion Biotech Holding AB (“ExpreS2ion") meddelar idag, att dess joint venture-bolag AdaptVac ApS ("AdaptVac") har tilldelats cirka 3,6 MSEK av Dansk Innovationsstiftelse för sitt deltagande i ett vaccinprojekt som syftar till att förebygga avvänjningsdiarré (PWD), som är en stor orsak till antibiotikabruk i grisindustrin.

Read more

ExpreS2ion sampublicerar positiva fas I-resultat om placentalt malariavaccin från PlacMalVac-konsortiet

ExpreS2ion Biotech Holding AB och det helägda dotterbolaget ExpreS2ion Biotechnologies ApS (“ExpreS2ion") meddelar idag, att konsortiet PlacMalVac (för forskning om placentalt malariavaccin), i vilket ExpreS2ion är en del, har meddelat framgångsrika studieresultat från en klinisk fas I-studie. PAMVAC-vaccinet, tillverkat med ExpreS2-plattformen, visades i studien vara säkert, väl tolererat och ha förmåga att framkalla specifika antikroppssvar…

Read more

ExpreS2ions joint venture AdaptVac erhåller bidrag till två nya projekt: hjärt-kärlsjukdom samt bröstcancer hos hundar

ExpreS2ion Biotech Holding AB (“ExpreS2ion”) meddelar att Bolagets joint venture-bolag AdaptVac ApS (”AdaptVac”) har erhållit 2,2 MDKK (3,2 MSEK) i bidrag från den Danska Innovationsfonden för utveckling av två nya vaccinprojekt: hjärt-kärlsjukdom hos människor samt HER2+-bröstcancer hos hundar. Utvecklingen av ett bröstcancervaccin för hundar kommer även att användas som prekliniska studier inför kommande kliniska studier…

Read more

ExpreS2ions patent- och forskningspartner publicerar genombrott inom malariavaccin i Nature

ExpreS2ion Biotech Holding AB (“ExpreS2ion") meddelar publiceringen i den vetenskapliga tidskriften Nature av den första visuella bilden av den molekylära ”nyckel” som dödliga malariaparasiter använder för att komma in i mänskliga blodceller. Publikationen är författad av ett internationellt team, inklusive forskare från ExpreS2ion, under ledning av Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research ("WEHI").…

Read more

ExpreS2ion Biotech Holding AB publicerar delårsrapport för perioden januari – september 2018

ExpreS2ion Biotech Holding AB (”ExpreS2ion”) publicerar härmed delårsrapport avseende perioden januari till september 2018. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida (www.expres2ionbio.com). Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

Read more

ExpreS2ion meddelar positiva resultat från fas I/IIa-studie med malariavaccin av The Jenner Institute, Oxfords Universitet

Hørsholm, Danmark, 31 oktober 2018 - ExpreS2ion Biotech Holding AB (“ExpreS2ion”) meddelar idag att The Jenner Institute vid Oxfords Universitet i dag presenterar positiva resultat från sina kliniska fas I/IIa-studie med deras RH5.1-blodmalariavaccin vid ett vetenskapeligt möte i New Orleans. Vaccinet, som utvecklats och tillverkats med ExpreS2ions ExpreS2-plattform, visade sig vara säkert och det är…

Read more

ExpreS2ion presenterar sin teknologiska plattform ExpreS2 på flera viktiga evenemang i oktober och november

ExpreS2ion Biotech Holding AB och dess helägda dotterbolag ExpreS2ion Biotechnologies ApS (”ExpreS2ion”) meddelar att bolaget kommer att delta vid flera viktiga evenemang i oktober och november 2018, bland annat World Vaccine Congress den 29-31 oktober 2018 i Lissabon, Portugal och Sedermeradagen den 7 november 2018 i Stockholm, Sverige.

Read more

ExpreS2ion meddelar om kommande presentation av resultat från Jenner Institutes kliniska fas I/IIa-malariastudie

ExpreS2ion Biotech Holding AB (“ExpreS2ion”) meddelar att bolagets samarbetspartner, Jenner Institute vid Oxfords universitet, kommer att presentera resultaten från sin kliniska fas I/IIa-studie med malariavaccinet RH5.1 vid den årliga konferensen som anordnas av American Society of Tropical Medicine and Hygiene (ASTMH) den 31 oktober i New Orleans.

Read more

ExpreS2ions egenutvecklade plattform har använts för framgångsrik produktion av ytterligare en transmissionsblockerande malariavaccinkandidat

ExpreS2ion Biotech Holding AB:s helägda dotterbolag ExpreS2ion Biotechnologies ApS (”ExpreS2ion”) meddelar, att en nyligen publicerad vetenskaplig artikel i Nature Communications om malariavaccinkandidaten Pfs48/45 ger ytterligare stöd för, att ExpreS2-plattformen är ett utmärkt verktyg för att producera transmissionsblockerande malariavacciner. Detta är en lovande klass av nästa generations vacciner, som utvecklas med omfattande stöd från Bill and…

Read more

ExpreS2ions joint venture-bolag AdaptVac erhåller Notice of Allowance i USA för patent avseende bröstcancervaccin

ExpreS2ion Biotech Holding AB:s helägda dotterbolag ExpreS2ion Biotechnologies ApS (”ExpreS2ion”) meddelar att joint venture-bolaget AdaptVac ApS (”AdaptVac”) har erhållit ett Notice of Allowance i USA för dess patentansökan av sin nya vaccinbehandling mot HER2-positiv bröstcancer. Detta innebär att patentet förväntas godkännas inom kort, vilket är ett viktigt steg framåt för både projektet och dokumentationen för…

Read more

ExpreS2ions egna antigenprodukter mot zikavirus inkluderas i avtalet med amerikanska Integrated BioTherapeutics

ExpreS2ion Biotech Holding AB:s helägda dotterbolag ExpreS2ion Biotechnologies ApS (”ExpreS2ion”) meddelar idag, att Research & Commercial License Agreement-avtalet med Bolagets amerikanska partner och licenstagare Integrated BioTherapeutics, Inc. (“IBT”) har utökats för att även inkludera egenutvecklade produkter baserade på ExpreS2-plattformen, initialt ett antal antigener mot zikavirus.

Read more

ExpreS2ion Biotech Holding AB publicerar delårsrapport för perioden januari – juni 2018

ExpreS2ion Biotech Holding AB (”ExpreS2ion”) publicerar härmed delårsrapport avseende perioden januari till juni 2018. Rapporten finns tillgänglig via bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.expres2ionbio.com). Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

Read more

ExpreS2ions plattform (ExpreS2) ingår i npj Vaccines-artikel om produktion av vaccinkandidat mot malaria

ExpreS2ion Biotech Holding AB och dess dotterbolag ExpreS2ion Biotechnologies ApS (“ExpreS2ion") meddelar, att en vetenskaplig artikel rörande produktion av en malariavaccinkandidat med hjälp av Bolagets ExpreS2-plattform idag har publicerats i den vetenskapliga tidskriften npj Vaccines, en del av Nature Partner Journals Series. Publikationen ”Production, quality control, stability, and potency of cGMP-produced Plasmodium falciparum RH5.1 protein…

Read more

ExpreS2ion utser CBO och IR-partner

ExpreS2ion Biotechnologies ApS (“ExpreS2ion") har utsett Bent U. Frandsen, för närvarande VP Business Development, till Chief Business Officer (CBO). Han kommer att vara ansvarig för en proaktiv insats för att väsentligt öka kundbasen i Bolagets segment för vaccinutveckling och produktionstjänster. Vidare har ExpreS2ion utsett Honeybadger AB (”Honeybadger”) som icke-exklusiv IR-partner på den svenska marknaden.

Read more

ExpreS2ion presenterar sin forskning avseende malaria- och bröstcancervacciner på två vetenskapliga konferenser i juni

ExpreS2ion Biotech Holding AB och dess helägda dotterbolag ExpreS2ion Biotechnologies ApS (”ExpreS2ion”) meddelar härmed, att Bolaget kommer hålla presentationer, dels på ett årsmöte som arrangeras av World Biopharm Forum i Oxford, Storbritannien den 20 -22 juni och dels på Vaccine Technology VII Meeting i Mont Tremblant, Quebec, Kanada, den 17-22 juni.

Read more

ExpreS2ion presenterar sin forskning avseende malaria- och bröstcancervacciner på två vetenskapliga konferenser i juni

ExpreS2ion Biotech Holding AB och dess helägda dotterbolag ExpreS2ion Biotechnologies ApS (”ExpreS2ion”) meddelar härmed, att Bolaget kommer hålla presentationer, dels på ett årsmöte som arrangeras av World Biopharm Forum i Oxford, Storbritannien den 20 -22 juni och dels på Vaccine Technology VII Meeting i Mont Tremblant, Quebec, Kanada, den 17-22 juni.

Read more

ExpreS2ion och GenIbet ingår samarbetsavtal för vaccinutveckling och GMP-produktion

ExpreS2ion Biotech Holding AB:s helägda dotterbolag ExpreS2ion Biotechnologies ApS (”ExpreS2ion”) har ingått ett samarbetsavtal avseende vaccinutveckling och GMP-tillverkning (Good Manufacturing Practice) med sin portugisiska partner GenIbet Biopharmaceuticals, S.A. (“GenIbet”). Avtalet stärker ExpreS2ions position som en fullserviceleverantör i processen från upptäckt till tidig klinisk utveckling.

Read more

Kommuniké från årsstämma i ExpreS2ion Biotech Holding AB (publ)

Idag, den 24 maj 2018, hölls årsstämma i ExpreS2ion Biotech Holding AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. 

Read more

ExpreS2ion erhåller patentgodkännande i Kanada för sin kärnplattform

ExpreS2ion Biotech Holding AB och dess dotterbolag ExpreS2ion Biotechnologies ApS (”ExpreS2ion”) meddelar att bolagets patentansökan “Improved Protein Expression System”, som omfattar hela bolagets ExpreS2-plattform, har godkänts i Kanada och kommer att gälla med utgångsdatum 12 juni 2029.

Read more

ExpreS2ion Biotech Holding AB publicerar delårsrapport för perioden januari – mars 2018

ExpreS2ion Biotech Holding AB (”ExpreS2ion”) publicerar härmed delårsrapport avseende perioden januari till mars 2018. Rapporten finns tillgänglig via bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.expres2ionbio.com). Nedan följer en sammanfattning av rapporten. 

Read more

ExpreS2ion Biotech Holding AB: Publicering av årsredovisning för räkenskapsåret 2017

Styrelsen och verkställande direktören för ExpreS2ion Biotech Holding AB offentliggör härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2017. Årsredovisningen med tillhörande revisionsberättelse finns tillgänglig på bolagets hemsida (www.expres2ionbio.com).

Read more

Kallelse till årsstämma i ExpreS2ion Biotech Holding AB (publ)

Aktieägarna i ExpreS2ion Biotech Holding AB (publ), 559033-3729, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 24 maj 2018 kl. 14.00 på c/o Mazars SET, Terminalgatan 1, i Helsingborg.

Read more