Vänligen notera: Efter den 21 januari 2020 publicerar bolaget endast pressmeddelanden på engelska.
Klicka här för att komma till sektionen med engelska pressmeddelanden.

ExpreS2ion effektiviserar sin marknadskommunikation med engelska som huvudsakligt språk

ExpreS2ion Biotech Holding AB (“ExpreS2ion”) meddelar idag att bolaget har valt att effektivisera sin marknadskommunikation, och kommer framöver enbart att tillhandahålla pressmeddelanden och finansiella rapporter på engelska. Bolagets årsredovisning kommer fortsatt att publiceras på både…

Read more

ExpreS2ions joint venture-bolag AdaptVac beviljas amerikanskt patent för sin plattformteknik

This is a regulatory release

ExpreS2ion Biotech Holding AB (“ExpreS2ion”) meddelar idag att dess joint venture-bolag AdaptVac ApS (”AdaptVac”) har beviljats ett amerikanskt patent som täcker sin teknologiplattform. Detta bekräftar det övergripande patenterbarheten och det proprietära skyddet för AdaptVacs hela…

Read more

ExpreS2ion utser Bent U. Frandsen till ny verkställande direktör

This is a regulatory release

ExpreS[2]ion Biotech Holding AB (“ExpreS[2]ion”) meddelar idag att bolagets styrelse har utsett Bent U. Frandsen till ny verkställande direktör för ExpreS[2]ion, och efterträder Steen Klysner från och med idag den 20 december 2019. Bent har…

Read more

ExpreS2ion har tilldelats 2,7 MSEK för fortsatt utveckling av två nya kandidater för malariavaccin

This is a regulatory release

ExpreS[2]ion Biotech Holding AB ("ExpreS[2]ion") meddelar att Bolaget har tilldelats 2,7 MSEK från Horizon 2020-finansierade OptiMalVax-bidragskonsortiet, under ledning av Jenner Institute vid Oxford University, för att etablera monoklonala Drosophila S2-cellbanker för två nya kandidater för…

Read more

ExpreS2ion Biotech Holding AB publicerar delårsrapport för perioden januari – september 2019

This is a regulatory release

ExpreS[2]ion Biotech Holding AB (“ExpreS[2]ion") publicerar härmed delårsrapport avseende perioden januari till september 2019. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida (www.expres2ionbio.com). Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

Read more

Genombrott: ExpreS2ion lanserar den första unika cellinjen för ökad effektivitet av vacciner och immunoterapi

This is a regulatory release

Efter flera års forskning och utveckling meddelar idag ExpreS2ion Biotechnologies ApS (“ExpreS2ion”), ett helägt dotterbolag till ExpreS2ion Biotech Holding AB, lansering av en ny skräddarsydd S2-cellinje, HighMan-S2™. Detta är den första produkten i ExpreS2ions nya…

Read more

ExpreS2ions joint venture-bolag, AdaptVac, erhåller danskt InnoBooster-bidrag om 1,2 MSEK för stöd till bröstcancerstudier i hundar

This is a regulatory release

ExpreS2ion Biotech Holding AB:s joint venture-bolag AdaptVac ApS (“AdaptVac”) meddelar idag att bolaget har tilldelats ett InnoBooster-bidrag av danska Innovationsfonden om 0,8 MDKK (cirka 1,2 MSEK). Bidraget ger ytterligare resurser för utveckling av en säker…

Read more

ExpreS 2 ion säkrar bryggfinansiering om 8 MSEK för att främja fortsatt tillväxt

This is a regulatory release

ExpreS2ion Biotech Holding AB (“ExpreS2ion”) meddelar idag att Bolaget ökar sitt rörelsekapital genom att säkra en kombination av ett brygglån och en lånefacilitet om sammanlagt 8 MSEK. Detta gör det möjligt för Bolaget att ytterligare…

Read more

Nytt datum för delårsrapport 3

This is a regulatory release

ExpreS2ion Biotech Holding AB (“ExpreS2ion”) meddelar idag, att Bolaget kommer att publicera delårsrapporten för perioden januari – september 2019 den 14 november 2019, istället för tidigare planerat publiceringsdatum, som var den 21 november 2019. Syftet…

Read more

ExpreS2ion erhåller order om cirka 1,6 MSEK inom ett utvecklingsprogram för ett nästa generations malariavaccin

This is a regulatory release

ExpreS2ion Biotechnologies ApS (“ExpreS2ion”), ett helägt dotterbolag till ExpreS2ion Biotech Holding AB, meddelar att Bolaget har erhållit en order på cirka 1,6 MSEK för att utföra utvecklingsarbete som en del av ett Wellcome Trust-finansierat malariavaccinprojekt.…

Read more

ExpreS 2 ion Biotech Holding AB publicerar delårsrapport för perioden januari – juni 2019

This is a regulatory release

ExpreS2ion Biotech Holding AB (“ExpreS2ion") publicerar härmed delårsrapport avseende perioden januari till juni 2019. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida (www.expres2ionbio.com). Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

Read more

ExpreS2ions licenstagare Institut Virion\Serion lanserar sin första in vitro-diagnostikprodukt baserad på ExpreS2-plattformen

This is a regulatory release

ExpreS2ion Biotech Holding AB (“ExpreS2ion”) meddelar idag sitt inträde på marknaden för in vitro-diagnostik (IVD)-applikationer genom sin Tysklandsbaserade licenstagare Institut Virion\Serion GmbH ("Virion"). Virion lanserar nu ett unikt Zika NS1-viralt antigen som produceras med ExpreS2-plattformen,…

Read more

ExpreS2ion licensierar banbrytande CRISPR/Cas9-genredigeringsteknologi från ERS Genomics

This is a regulatory release

ExpreS2ion Biotech Holding AB ("ExpreS2ion") meddelar idag undertecknandet av ett icke-exklusivt licensavtal med ERS Genomics, vilket ger ExpreS2ion rätt att använda och kommersialisera produkter, för egen användning eller tillsammans med kunder eller partners, baserade på…

Read more

Byte av Certified Adviser till Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB

This is a regulatory release

ExpreS2ion Biotech Holding AB (publ) har ingått avtal med Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB (”SKMG”) avseende tjänsten som Certified Adviser. SKMG tillträder som Certified Adviser den 1 juli 2019. Fram till dess kommer Sedermera Fondkommission att fortsatt…

Read more

ExpreS2ion medförfattare till artikel som visar att mänskliga antikroppar från RH5-vaccin hindrar bindning till blodceller

ExpreS2ion Biotech Holding AB ("ExpreS2ion") meddelar att en vetenskaplig artikel, som dokumenterar att mänskliga antikroppar mot RH5 proteinet kan stoppa malariaparasiten från att ta sig in i kroppens blodceller, har publicerats i den välrenommerade tidskriften…

Read more

Kommuniké från årsstämma i ExpreS2ion Biotech Holding AB (publ)

This is a regulatory release

Idag, den 23 maj 2019, hölls årsstämma i ExpreS2ion Biotech Holding AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Read more

ExpreS2ion Biotech Holding AB publicerar delårsrapport för perioden januari – mars 2019

This is a regulatory release

ExpreS2ion Biotech Holding AB (“ExpreS2ion") publicerar härmed delårsrapport avseende perioden januari till mars 2019. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida (www.expres2ionbio.com). Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

Read more

ExpreS2ion Biotech Holding AB: Publicering av årsredovisning för räkenskapsåret 2018

This is a regulatory release

Styrelsen och verkställande direktören för ExpreS2ion Biotech Holding AB offentliggör härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2018. Årsredovisningen med tillhörande revisionsberättelse finns tillgänglig på Bolagets hemsida (www.expres2ionbio.com).

Read more

ExpreS2ion meddelar publicering av ett proof of concept i djur för ett nytt potentiellt banbrytande malariavaccin

ExpreS2ion Biotech Holding AB (“ExpreS2ion”) meddelar idag publiceringen av en vetenskaplig artikel i Cellular Microbiology, som ger ett första proof of concept i en djurmodell för ett nästa generations malariavaccin, som riktar sig mot en…

Read more

Rättelse: Kallelse till årsstämma i ExpreS2ion Biotech Holding AB (publ)

This is a regulatory release

Aktieägarna i ExpreS2ion Biotech Holding AB (publ), 559033-3729, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 23 maj 2019 kl. 16.00 på Mazars SET´s kontor, Terminalgatan 1, i Helsingborg.

Read more

Kallelse till årsstämma i ExpreS2ion Biotech Holding AB (publ)

This is a regulatory release

Aktieägarna i ExpreS2ion Biotech Holding AB (publ), 559033-3729, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 23 maj 2019 kl. 16.00 på Mazars SET´s kontor, Terminalgatan 1, i Helsingborg.

Read more

ExpreS2ion Biotechnologies meddelar ett Research License Agreement med Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation

ExpreS2ion Biotechnologies ApS (“ExpreS2ion”), ett helägt dotterbolag till ExpreS2ion Biotech Holding AB, meddelar att Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation, Osaka, Japan, har undertecknat ett tvåårigt forskningslicensavtal (Research License Agreement) som beviljar Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation tillgång…

Read more

Kommuniké från extra bolagsstämma i ExpreS2ion Biotech Holding AB (publ)

This is a regulatory release

Den 19 mars 2019 hölls extra bolagsstämma i ExpreS2ion Biotech Holding AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Besluten fattades med erforderlig majoritet.

Read more

ExpreS2ion deltar och presenterar sin teknologiplattform ExpreS2 på flera viktiga events i mars och april

ExpreS2ion Biotech Holding AB:s helägda dotterbolag ExpreS2ion Biotechnologies ApS (“ExpreS2ion") kommer att delta på flera viktiga events i mars och april, inklusive ISBiotech mellan den 4-6 mars 2019 i Norfolk, VA, USA, Sedermeradagen den 12…

Read more

Kallelse till extra bolagsstämma i ExpreS2ion Biotech Holding AB (publ)

This is a regulatory release

Aktieägarna i ExpreS2ion Biotech Holding AB, 559033–3729, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 19 mars 2019 kl. 10.00 på c/o Mazars SET, Terminalgatan 1, i Helsingborg.

Read more

ExpreS2ion genomför riktad nyemission för att accelerera Bolagets utveckling

This is a regulatory release

ExpreS2ion Biotech Holding AB (“ExpreS2ion") meddelar idag att Bolaget genomför en riktad emission av units till ett antal befintliga ägare och strategiska parter om initialt cirka 8 MSEK, med vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner som i senare…

Read more

ExpreS2ion Biotech Holding AB publicerar bokslutskommuniké för perioden januari – december 2018

This is a regulatory release

ExpreS2ion Biotech Holding AB (“ExpreS2ion") publicerar härmed bokslutskommuniké avseende perioden januari till december 2018. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida (www.expres2ionbio.com). Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

Read more

ExpreS2ions joint venture AdaptVac erhåller 3,6 MSEK i bidrag till vaccin för att minska användningen av antibiotika i grisar

This is a regulatory release

ExpreS2ion Biotech Holding AB (“ExpreS2ion") meddelar idag, att dess joint venture-bolag AdaptVac ApS ("AdaptVac") har tilldelats cirka 3,6 MSEK av Dansk Innovationsstiftelse för sitt deltagande i ett vaccinprojekt som syftar till att förebygga avvänjningsdiarré (PWD),…

Read more

ExpreS2ion sampublicerar positiva fas I-resultat om placentalt malariavaccin från PlacMalVac-konsortiet

This is a regulatory release

ExpreS2ion Biotech Holding AB och det helägda dotterbolaget ExpreS2ion Biotechnologies ApS (“ExpreS2ion") meddelar idag, att konsortiet PlacMalVac (för forskning om placentalt malariavaccin), i vilket ExpreS2ion är en del, har meddelat framgångsrika studieresultat från en klinisk…

Read more

ExpreS2ions joint venture AdaptVac erhåller bidrag till två nya projekt: hjärt-kärlsjukdom samt bröstcancer hos hundar

This is a regulatory release

ExpreS2ion Biotech Holding AB (“ExpreS2ion”) meddelar att Bolagets joint venture-bolag AdaptVac ApS (”AdaptVac”) har erhållit 2,2 MDKK (3,2 MSEK) i bidrag från den Danska Innovationsfonden för utveckling av två nya vaccinprojekt: hjärt-kärlsjukdom hos människor samt…

Read more

ExpreS2ions patent- och forskningspartner publicerar genombrott inom malariavaccin i Nature

This is a regulatory release

ExpreS2ion Biotech Holding AB (“ExpreS2ion") meddelar publiceringen i den vetenskapliga tidskriften Nature av den första visuella bilden av den molekylära ”nyckel” som dödliga malariaparasiter använder för att komma in i mänskliga blodceller. Publikationen är författad…

Read more

ExpreS2ion Biotech Holding AB publicerar delårsrapport för perioden januari – september 2018

This is a regulatory release

ExpreS2ion Biotech Holding AB (”ExpreS2ion”) publicerar härmed delårsrapport avseende perioden januari till september 2018. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida (www.expres2ionbio.com). Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

Read more

ExpreS2ion meddelar positiva resultat från fas I/IIa-studie med malariavaccin av The Jenner Institute, Oxfords Universitet

This is a regulatory release

Hørsholm, Danmark, 31 oktober 2018 - ExpreS2ion Biotech Holding AB (“ExpreS2ion”) meddelar idag att The Jenner Institute vid Oxfords Universitet i dag presenterar positiva resultat från sina kliniska fas I/IIa-studie med deras RH5.1-blodmalariavaccin vid ett…

Read more

ExpreS2ion presenterar sin teknologiska plattform ExpreS2 på flera viktiga evenemang i oktober och november

ExpreS2ion Biotech Holding AB och dess helägda dotterbolag ExpreS2ion Biotechnologies ApS (”ExpreS2ion”) meddelar att bolaget kommer att delta vid flera viktiga evenemang i oktober och november 2018, bland annat World Vaccine Congress den 29-31 oktober…

Read more

ExpreS2ion meddelar om kommande presentation av resultat från Jenner Institutes kliniska fas I/IIa-malariastudie

This is a regulatory release

ExpreS2ion Biotech Holding AB (“ExpreS2ion”) meddelar att bolagets samarbetspartner, Jenner Institute vid Oxfords universitet, kommer att presentera resultaten från sin kliniska fas I/IIa-studie med malariavaccinet RH5.1 vid den årliga konferensen som anordnas av American Society…

Read more

ExpreS2ions egenutvecklade plattform har använts för framgångsrik produktion av ytterligare en transmissionsblockerande malariavaccinkandidat

ExpreS2ion Biotech Holding AB:s helägda dotterbolag ExpreS2ion Biotechnologies ApS (”ExpreS2ion”) meddelar, att en nyligen publicerad vetenskaplig artikel i Nature Communications om malariavaccinkandidaten Pfs48/45 ger ytterligare stöd för, att ExpreS2-plattformen är ett utmärkt verktyg för att…

Read more

ExpreS2ions joint venture-bolag AdaptVac erhåller Notice of Allowance i USA för patent avseende bröstcancervaccin

This is a regulatory release

ExpreS2ion Biotech Holding AB:s helägda dotterbolag ExpreS2ion Biotechnologies ApS (”ExpreS2ion”) meddelar att joint venture-bolaget AdaptVac ApS (”AdaptVac”) har erhållit ett Notice of Allowance i USA för dess patentansökan av sin nya vaccinbehandling mot HER2-positiv bröstcancer.…

Read more

ExpreS2ions egna antigenprodukter mot zikavirus inkluderas i avtalet med amerikanska Integrated BioTherapeutics

This is a regulatory release

ExpreS2ion Biotech Holding AB:s helägda dotterbolag ExpreS2ion Biotechnologies ApS (”ExpreS2ion”) meddelar idag, att Research & Commercial License Agreement-avtalet med Bolagets amerikanska partner och licenstagare Integrated BioTherapeutics, Inc. (“IBT”) har utökats för att även inkludera egenutvecklade…

Read more

ExpreS2ion Biotech Holding AB publicerar delårsrapport för perioden januari – juni 2018

This is a regulatory release

ExpreS2ion Biotech Holding AB (”ExpreS2ion”) publicerar härmed delårsrapport avseende perioden januari till juni 2018. Rapporten finns tillgänglig via bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.expres2ionbio.com). Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

Read more

ExpreS2ions plattform (ExpreS2) ingår i npj Vaccines-artikel om produktion av vaccinkandidat mot malaria

ExpreS2ion Biotech Holding AB och dess dotterbolag ExpreS2ion Biotechnologies ApS (“ExpreS2ion") meddelar, att en vetenskaplig artikel rörande produktion av en malariavaccinkandidat med hjälp av Bolagets ExpreS2-plattform idag har publicerats i den vetenskapliga tidskriften npj Vaccines,…

Read more

ExpreS2ion utser CBO och IR-partner

ExpreS2ion Biotechnologies ApS (“ExpreS2ion") har utsett Bent U. Frandsen, för närvarande VP Business Development, till Chief Business Officer (CBO). Han kommer att vara ansvarig för en proaktiv insats för att väsentligt öka kundbasen i Bolagets…

Read more

ExpreS2ion presenterar sin forskning avseende malaria- och bröstcancervacciner på två vetenskapliga konferenser i juni

ExpreS2ion Biotech Holding AB och dess helägda dotterbolag ExpreS2ion Biotechnologies ApS (”ExpreS2ion”) meddelar härmed, att Bolaget kommer hålla presentationer, dels på ett årsmöte som arrangeras av World Biopharm Forum i Oxford, Storbritannien den 20 -22…

Read more

ExpreS2ion presenterar sin forskning avseende malaria- och bröstcancervacciner på två vetenskapliga konferenser i juni

ExpreS2ion Biotech Holding AB och dess helägda dotterbolag ExpreS2ion Biotechnologies ApS (”ExpreS2ion”) meddelar härmed, att Bolaget kommer hålla presentationer, dels på ett årsmöte som arrangeras av World Biopharm Forum i Oxford, Storbritannien den 20 -22…

Read more

ExpreS2ion och GenIbet ingår samarbetsavtal för vaccinutveckling och GMP-produktion

This is a regulatory release

ExpreS2ion Biotech Holding AB:s helägda dotterbolag ExpreS2ion Biotechnologies ApS (”ExpreS2ion”) har ingått ett samarbetsavtal avseende vaccinutveckling och GMP-tillverkning (Good Manufacturing Practice) med sin portugisiska partner GenIbet Biopharmaceuticals, S.A. (“GenIbet”). Avtalet stärker ExpreS2ions position som en…

Read more

Kommuniké från årsstämma i ExpreS2ion Biotech Holding AB (publ)

This is a regulatory release

Idag, den 24 maj 2018, hölls årsstämma i ExpreS2ion Biotech Holding AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. 

Read more

ExpreS2ion erhåller patentgodkännande i Kanada för sin kärnplattform

This is a regulatory release

ExpreS2ion Biotech Holding AB och dess dotterbolag ExpreS2ion Biotechnologies ApS (”ExpreS2ion”) meddelar att bolagets patentansökan “Improved Protein Expression System”, som omfattar hela bolagets ExpreS2-plattform, har godkänts i Kanada och kommer att gälla med utgångsdatum 12…

Read more

ExpreS2ion Biotech Holding AB publicerar delårsrapport för perioden januari – mars 2018

This is a regulatory release

ExpreS2ion Biotech Holding AB (”ExpreS2ion”) publicerar härmed delårsrapport avseende perioden januari till mars 2018. Rapporten finns tillgänglig via bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.expres2ionbio.com). Nedan följer en sammanfattning av rapporten. 

Read more

ExpreS2ion Biotech Holding AB: Publicering av årsredovisning för räkenskapsåret 2017

This is a regulatory release

Styrelsen och verkställande direktören för ExpreS2ion Biotech Holding AB offentliggör härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2017. Årsredovisningen med tillhörande revisionsberättelse finns tillgänglig på bolagets hemsida (www.expres2ionbio.com).

Read more

Kallelse till årsstämma i ExpreS2ion Biotech Holding AB (publ)

This is a regulatory release

Aktieägarna i ExpreS2ion Biotech Holding AB (publ), 559033-3729, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 24 maj 2018 kl. 14.00 på c/o Mazars SET, Terminalgatan 1, i Helsingborg.

Read more

ExpreS2ions amerikanska partner Integrated BioTherapeutics lanserar första forskningsprodukten baserad på ExpreS2

This is a regulatory release

ExpreS2ion Biotech Holding AB:s helägda dotterbolag ExpreS2ion Biotechnologies ApS (”ExpreS2ion”) meddelar idag att bolagets amerikanska partner och licenstagare Integrated BioTherapeutics, Inc. (“IBT”) har inlett försäljning och marknadsföring av sin första produkt baserad på ExpreS2. Produkten,…

Read more