Bolagsstyrning


Dr. Martin Roland Jensen – Styrelseordförande

Dr Martin Roland Jensen - styrelseordförande

Dr Martin Roland Jensen – styrelseordförande

Dr. Martin Roland Jensen (född 1960) har bred erfarenhet av ledarskap inom biotech-industrin och har dessutom själv grundat och varit medgrundare till ett flertal biotech-bolag. Han har även lång erfarenhet av vetenskapligt arbete, främst inom immunologi, cellbiologi och utveckling av cancervaccin. Dr. Jensen har en doktorsexamen inom cell- och molekylärbiologi från Köpenhamns universitet. Dr. Jensen är en av medgrundarna till Bolaget.

 

 

 

 

Dr. Allan Rosetzsky – Styrelseledamot

Dr Allan Rosetzsky - styrelseledamot

Dr Allan Rosetzsky – styrelseledamot

Dr. Allan Rosetzsky (född 1948) tog examen som Medicine doktor från Köpenhamns universitet 1973 och arbetade därefter inom den danska sjukvården i flera år. Dr. Rosetzsky har även haft flera ledande positioner inom läkemedelsutveckling i Rhône-Poulenc-koncernen. Utöver detta har han grundat, utvecklat och drivit det egna företaget KLIFO som arbetade internationellt med kontraktsforskning. Dr. Rosetzsky är dessutom aktiv i Business Angels Öresund.

 

 

 

 

Gitte Pedersen – Styrelseledamot

Gitte Pedersen - styrelseledamot

Gitte Pedersen – styrelseledamot

Gitte Pedersen (född 1963) har en masterexamen inom kemiteknik och en kandidatexamen inom affärsvetenskap. Pedersen har över 20 års erfarenhet från biotech- och pharmaindustrin. Hon har arbetat på Novo Nordisk inom forskning och utveckling, produktion och marknadsföring och hade även rollen som marknadsföring med globalt ansvar för en stor produktportfölj. Pedersen har dessutom agerat affärsrådgivare till biotech- och pharmaföretag i både tidiga och senare faser i Nordamerika. Hon har i denna roll även agerat rådgivare åt danska utrikesdepartementet och har säkrat affärer för flera miljarder USD åt bolag inom den danska biotechindustrin. Pedersen har grundat bolaget Genomic Expression och Legomics.

 

Jakob Knudsen – Board Member

Jakob Knudsen – Board Member

Jakob Knudsen is CEO of Virogates A/S, an international biotechnology company located in Denmark. He has an education as a lawyer from the University of Copenhagen, DK, and an MBA from Imperial College, UK. Following his graduation in 1994, Jakob Knudsen has built up extensive experience in commercial operations, including IP, marketing and finance. He has held various positions at ALK-Abelló A/S, a listed mid-sized biotechnology company, where he headed Corporate Business Development. Furthermore, he has held positions as CCO and CFO at the Pharmaceutical company Egalet Ltd.

 

 

 


Bolagsordning

Läs bolagsordning (PDF)

Revisor

Revisor för ExpreS2ion Biotech Holding AB Revisor för ExpreS2ion Biotechnologies ApS
Bengt Ekenberg, auktoriserad revisor
Mazars SET
Järnvägsgatan 7
252 24 Helsingborg
Sverige
Dan Knudsen, statsautoriseret revisor
Beierholm
Gribskovvej 2
DK 2100 Köpenhamn
Danmark