ViewReleaseInStandardHtml

Proof of concept i djurmodell för AdaptVacs vaccinkandidat mot bröstcancer publicerad i vetenskaplig tidskrift

Hørsholm, Danmark, 28 november 2017 – ExpreS2ion Biotech Holding AB meddelar att det helägda dotterbolaget ExpreS2ion Biotechnologies ApS (“ExpreS2ion”)’s till 50 % delägda joint venture-bolag, AdaptVac ApS, kommer att publicera en vetenskaplig artikel som presenterar Proof of concept i djurmodell (POCA) för bolagets nya vaccinkandidat mot bröstcancer, AV001. Artikeln kommer att publiceras i den expertgranskade vetenskapliga tidskriften OncoImmunology. Resultaten demonstrerar att AV001 är effektiv både avseende prevention och behandling av bröstcancer i en avancerad musmodell.

“Jag är mycket glad att den tidigare kommunicerade datan som demonstrerar Proof of concept i djurmodell för AdaptVacs vaccinkandidat mot bröstcancer nu är publicerad i en välrenommerad och expertgranskad vetenskaplig tidskrift. Dessa övertygande data utgör ett viktigt steg mot att uppnå en licens eller ett samarbete med en stark partner för projektet”, säger Dr. Steen Klysner, VD för ExpreS2ion Biotechnologies. 

AdaptVacs vetenskapliga artikel "Virus-like particle display of HER2 induces potent anti-cancer responses" kommer att publiceras online idag, den 28 november 2017. Datan för Proof of concept i djurmodell för AV001 baseras på målinriktning mot så kallade HER2-positiva bröstcancertumörer. Tumörerna genererades i en avancerad HER2-transgenisk musmodell. HER2 (human epidermal growth factor receptor 2) är en specifik gen som spelar en signifikant roll i utvecklingen av bröstcancer.

I POCA-studien som artikeln baseras på, demonstreras vaccinet vara effektivt för både prevention och behandling av HER2-positiva bröstcancertumörer. Effekten är jämförbar med den ledande monoklonala antikroppsterapin på marknaden idag. Härutöver indikerar resultaten på en potential för AV001 att utgöra en så kallad räddningsterapi för icke-responders och patienter för vilka behandling med monoklonala antikroppar inte fungerar på grund av att den inte kan inducera en immunreaktion.

AdaptVacs pressmeddelande, såväl som artikeln i sin helhet så snart denna gjorts tillgänglig, finns på AdaptVacs hemsida: https://www.adaptvac.com/news 

Stark marknadspotential

Bröstcancer drabbar globalt mer än 1,3 miljoner människor årligen, vilket leder till över 450 000 dödsfall (Tao, 2015: www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25543329). Den vanligaste behandlingen idag baseras på monoklonala antikroppar, där den dominerande terapin HERCEPTIN (trastuzumab) genererar årlig global försäljning om cirka 7 miljarder USD. Den riktade produktprofilen för AdaptVacs ledande bröstcancerprojekt är starkt konkurrenskraftig mot denna avseende kostnad och effektivitet och har därför en betydande marknadsandel som målsättning.

Om AdaptVac ApS

AdaptVac är ett joint venture-bolag mellan ExpreS2ion och NextGen som kombinerar ExpreS2ions plattform med den nya proprietära och banbrytande Virus-Like Particle (VLP)-teknologin som utvecklats på Köpenhamns Universitet. Bolaget har som målsättning att accelerera utvecklingen av högeffektiva terapeutiska och profylaktiska vacciner inom högt värderade segment inom onkologi, smittsamma sjukdomar och immunologiska sjukdomar.

Certified Adviser 

Sedermera Fondkommission är utsedd till bolagets Certified Adviser.

För ytterligare information om ExpreS2ion, vänligen kontakta:

Dr. Steen Klysner, VD
Telefon: +45 2062 9908
E-post: sk@expres2ionbio.com

Denna information är sådan information som ExpreS2ion Biotech Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 november 2017.

Om ExpreS2ion 

ExpreS2ion Biotech Holding AB, med organisationsnummer 559033-3729, har via det helägda danska dotterbolaget ExpreS2ion Biotechnologies ApS skapat en plattformsteknologi för att möjliggöra kostnadseffektiv och robust produktion av komplexa proteiner till utveckling av vacciner och diagnostik för exempelvis malaria och zikavirus. Dotterbolaget har sedan starten 2010 arbetat tillsammans med forskningsinstitutioner och läkemedelsbolag och har med hjälp av sin patenterade ExpreS2-plattform framställt över 250 olika proteiner med en effektivitet och framgångsfaktor som enligt styrelsen överstiger konkurrerande teknologier.