ViewReleaseInStandardHtml

ExpreS2ion inleder samarbete gällande in vitro-diagnostikprodukter med Institut Virion\Serion GmbH

Hørsholm, Danmark, 4 december, 2017 – ExpreS2ion Biotech Holding AB meddelar idag att det helägda dotterbolaget ExpreS2ion Biotechnologies ApS (“ExpreS2ion”) har ingått två samarbetsavtal med tyska Institut Virion\Serion GmbH (“Virion”).  Virion får genom avtalet möjlighet att utvärdera ett antal nya produktkandidater för in vitro-diagnostik, såväl som kommersiella rättigheter att marknadsföra, sälja och distribuera proteinantigener producerade med ExpreS2. De finansiella villkoren i avtalen offentliggörs inte, men ExpreS2ion förväntas att generera årliga intäkter om över 250 000 Euro, som ett resultat av dessa avtal, när samarbetet är fullt implementerat.

Material Transfer Agreement (MTA) och Research & Commercial License Agreement (RCLA)

MTA-avtalet ger Virion tillgång till ett antal ej offentliggjorda proteinantigener producerade av ExpreS2ion. Under villkoren i MTA-avtalet har Virion rättigheterna att utvärdera dessa antigener i sina laboratorier i syfte att tillverka kommersiellt tillgängliga proteinantigener. ExpreS2ion och Virion kommer att diskutera ett avtal för att säkerställa tillgång och kommersialiseringsvillkor för antigenerna.

RCLA-avtalet ger Virion forsknings- och kommersialiseringsrättigheter att utveckla och marknadsföra proteiner producerade med hjälp av ExpreS2-teknologin. RCLA-avtalet innehåller en årlig avgift för forskningslicensen såväl som en royalty motsvarande en tvåsiffrig procentsats på nettoförsäljningen, som ska betalas av Virion till ExpreS2ion.

Virion har för avsikt att expandera sin katalog av immunologiska reagenser med flera proteinantigener tillverkade med ExpreS2. ExpreS2ion and Virion offentliggör inte de finansiella villkoren i avtalen, som är en del av båda bolagens huvudsakliga affärsmodeller. ExpreS2ion förväntas dock att generera årliga intäkter om över 250 000 Euro som ett resultat av dessa avtal, när samarbetet är fullt implementerat.

Institut Virion\Serion GmbH

Virion\Serion GmbH grundades år 1978 i Würzburg i södra Tyskland. Från starten har bolaget specialiserat sig på tillverkning av in vitro-diagnostikprodukter för blodserum i smittsamma sjukdomar och har, tack vare sin kontinuerliga tillväxt, expanderat till större anläggningar två gånger de senaste 30 åren. Detta familjeägda företag med rötterna i Würzburg har fortsatt sin bas i regionen och tillhandahåller för närvarande jobb och karriärmöjligheter för cirka 125 anställda. Bolagets produktportfölj erbjuder ett antal analysmetoder för att hjälpa diagnostik av virala sjukdomar, parasitiska sjukdomar samt svampsjukdomar. Mer information finns på bolagets hemsida www.virion-serion.de.

VD Dr Steen Klysner kommenterar

”Vi är mycket glada över att ingå i detta breda samarbete inom det växande området in vitro-diagnostik. Institut Virion\Serion GmbH är en väletablerad, stark och växande aktör på denna marknad, och vi ser fram emot att stötta deras utveckling både med vår kompetens och styrkan i vår ExpreS2-plattform.”

Certified Adviser 

Sedermera Fondkommission är utsedd till bolagets Certified Adviser.