ViewReleaseInStandardHtml

ExpreS2ion medförfattare till artikel som visar att mänskliga antikroppar från RH5-vaccin hindrar bindning till blodceller

ExpreS2ion Biotech Holding AB ("ExpreS2ion") meddelar att en vetenskaplig artikel, som dokumenterar att mänskliga antikroppar mot RH5 proteinet kan stoppa malariaparasiten från att ta sig in i kroppens blodceller, har publicerats i den välrenommerade tidskriften Cell. Artikeln baseras på en klinisk studie som utförts av forskare vid Oxfords universitet tillsammans med ett konsortium med forskningsinstitutioner där ExpreS2ion ingår.

Den kliniska studien utgjorde en del av en klinisk prövning i Oxford av det första vaccinet i en fas I/IIa-studie som riktar in sig på malariaproteinet RH5. Studien leddes av forskare vid Oxfords universitet, och den genomfördes i samarbete med forskare vid Burnet Institute (Australien), Center for Global Infectious Disease Research vid Seattle Children’s Research Institute (USA), Laboratory of Malaria and Vector Research (USA), Cell Surface Signalling Laboratory vid Wellcome Trust Sanger Institute (Cambridge) samt ExpreS2ion Biotechnologies (Danmark).

Resultaten som presenteras i artikeln, inklusive identifiering av skyddande antikroppar som kan komma att utgöra nyckeln till ett effektivt malariavaccin, visar på stor potential för projektet.

– Det är mycket glädjande att dessa kliniska resultat ger stöd till användningen av RH5 som målprotein samt den fortsatta utvecklingen av RH5-vaccinet, som blev möjligt att framställa och sedan tillverkades med vår ExpreS2-plattform, säger ExpreS2ion’s VD Dr. Steen Klysner.

Artikeln, med ExpreS2ion’s CSO Dr. Wian de Jongh som medförfattare, nås via följande länk: https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(19)30553-7 

Mer information finns att läsa i detta pressmeddelande från Oxfords universitet: http://www.ox.ac.uk/news/2019-06-13-identification-protective-antibodies-may-be-key-malaria-vaccine 

Fakta om Malaria (WHO)

Malaria är en livshotande sjukdom som orsakas av parasiter som överförs i människokroppen via infekterade kvinnliga Anopheles myggor. Trots att sjukdomen är förebyggbar och botningsbar uppskattas det att 219 miljoner människor i 87 länder smittades med malaria 2017. Antalet dödsfall uppskattades samma år till 435 000. I en marknadsbedömningsstudie som utförts av Boston Consulting Group sponsrad av Malaria Vaccine Initiative, uppskattades det globala marknadsvärdet för malariavacciner uppgå till 400 miljoner USD per år baserat på uppskattat malariavaccinbehov.

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission

E-post: CA@sedermera.se

Telefon: +46 40-615 14 10

För mer information om ExpreS2ion Biotech Holding AB, vänligen kontakta:

Dr Steen Klysner, VD
Telefon: +45 2062 9908
E-post: sk@expres2ionbio.com

Om ExpreS2ion

ExpreS2ion Biotechnologies ApS är ett helägt danskt dotterbolag till Sverige-baserade ExpreS2ion Biotech Holding AB med organisationsnummer 559033–3729. Dotterbolaget har en unik patenterad plattform, ExpreS2, för snabb och effektiv preklinisk och klinisk utveckling samt robust produktion av komplexa proteiner för nya vacciner och diagnostik. ExpreS2ion har sedan starten 2010 framställt mer än 300 proteiner och 40 virusliknande partiklar (VLP) i samarbete med ledande forskningsinstitutioner och läkemedelsbolag, vilket visar överlägsen effektivitet och framgångsfaktor. ExpreS2ion utvecklar även konkurrenskraftiga VLP-vaccin genom sitt joint venture-bolag AdaptVac, som grundades år 2017.