ViewReleaseInStandardHtml

ExpreS2ion och Intravacc ingår samarbetsavtal

Hørsholm, Danmark/Bilthoven, Nederländerna, 11 december 2017 – ExpreS2ion Biotechnologies ApS (“ExpreS2ion”) och Intravacc (the Institute for Translational Vaccinology) meddelar idag att bolagen har undertecknat ett samarbetsavtal. Detta avtal stärker ExpreS2ions möjligheter att tillhandahålla tjänster för kunder och partners över hela värdekedjan i vaccinutveckling och expanderar affärsmöjligheterna för båda parterna. I enlighet med avtalet kommer Intravacc att utgöra ExpreS2ions föredragna GMP (Good Manufacturing Practice)-partner. Avtalet innehåller inget finansiellt utbyte mellan ExpreS2ion och Intravacc. Däremot expanderar det de kommersiella möjligheterna inom vaccinområdet för båda parter. 

Memorandum of Understanding

ExpreS2ion, ett helägt dotterbolag till ExpreS2ion Biotech Holding AB och Intravacc, ett erfaret R & D-institut för vacciner, har undertecknat ett Memorandum of Understanding (MoU). Detta MoU möjliggör för ExpreS2ion att tillhandahålla tjänster för kunder och partners över hela värdekedjan i vaccinutveckling, från upptäckt hela vägen fram till GMP-produktion och kliniska studier. I enlighet med avtalet kommer Intravacc att utgöra ExpreS2ions föredragna GMP-partner. Avtalet är en referens för expanderad kundbearbetning och MoU som är grunden för avtalet innehåller därmed inget finansiellt utbyte mellan ExpreS2ion och Intravacc. Däremot expanderar det de kommersiella möjligheterna inom vaccinområdet för båda parter.

VD för ExpreS2ion, Dr. Steen Klysner kommenterar 

“Vi är väldigt nöjda över att kunna expandera ExpreS2ions kapacitet inom tillverkning av vacciner genom etableringen av ett preferenspartnerskap med Intravacc. Denna strategiska allians ökar ExpreS2ions serviceerbjudande och fortsätter vår ompositionering mot att bli en helhetsleverantör för vaccinutvecklande SME- och Pharmabolag.”

VD för Intravacc, Thijs Veerman, Msc, kommenterar

“Vi är stolta över att utgöra föredragen GMP-partner för ExpreS2ion och deras klientel. Intravacc erbjuder helhetslösningar för GMP-produktion och klinisk utveckling och har ett starkt track record inom teknologiöverföring av vaccinprodukter och kunskap till våra partners. Vår erfarenhet av utveckling och framgångsrik teknologiöverföring av vacciner så som Haemophilus influenzae b och Sabin inactivated Polio-vaccin till vaccintillverkade har banat vägen för en snabb och produktorienterad väg till marknaden.”

Om Intravacc  

Intravacc, baserat i Bilthoven i Nederländerna, är en etablerad R & D-organisation med över 100 års erfarenhet inom optimering av vacciner, vaccinprocesser och vaccinteknologier. Intravacc har toppmoderna produktionsfaciliteter och organisationens mål är att väsentligt reducera utvecklingsriskerna och kostnaderna för nya vacciner för att därigenom kunna bidra till global hälsa och jämställd tillgång till vacciner över hela världen. Läs mer på www.intravacc.nl.

För mer information om Intravacc, vänligen kontakta:

Thijs Veerman, Msc, VD

Telefon: +31 30 7920445

E-post: thijs.veerman@intravacc.nl 

Certified Adviser 

Sedermera Fondkommission är utsedd till bolagets Certified Adviser.

För ytterligare information om ExpreS2ion, vänligen kontakta:

Dr. Steen Klysner, VD
Telefon: +45 2062 9908
E-post: sk@expres2ionbio.com

Denna information är sådan information som ExpreS2ion Biotech Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 december 2017.

Om ExpreS2ion

ExpreS2ion Biotech Holding AB, med organisationsnummer 559033-3729, har via det helägda danska dotterbolaget ExpreS2ion Biotechnologies ApS skapat en plattformsteknologi för att möjliggöra kostnadseffektiv och robust produktion av komplexa proteiner till utveckling av vacciner och diagnostik för exempelvis malaria och zikavirus. Dotterbolaget har sedan starten 2010 arbetat tillsammans med forskningsinstitutioner och läkemedelsbolag och har med hjälp av sin patenterade ExpreS2-plattform framställt över 250 olika proteiner med en effektivitet och framgångsfaktor som enligt styrelsen överstiger konkurrerande teknologier. ExpreS2ion utvecklar även konkurrenskraftiga Virus-Like-Particle-baserade vacciner genom sitt joint venture-bolag AdaptVac, som grundades år 2017.