Shareholder Information


Ägarförteckning

Nedanstående tabell redovisar aktieägare med över 5 % av röster och kapital i ExpreS2ion Biotech Holding AB per den 30 Juli 2017.

Namn                                  Antal aktier Andel av röster och kapital
ExpreS2ion Holding Aps1 1 660 233 19,02 %
AR Consult ApS2 1 202 634 13,78 %
Ericsson, Anders 566 379 6,49 %
Paginera AB 509 741 5,84 %
Moll, John 440 322 5,05 %
Summering ägare över 5 % 4 379 309 50,18%
Övriga ägare (under 5 %) 4 349 430 49,82 %
Summa 2017-06-30 8 728 739 100,00 %

1Styrelseordförande Martin Roland Jensen äger 30 % av röster och kapital i ExpreS2ion Holding ApS. COO Charlotte Dyring äger 40 % av röster och kapital i ExpreS2 ion Holding ApS. CSO Wian de Jongh äger 30 % av röster och kapital i ExpreS2 ion Holding ApS.

2Styrelseledamot Allan Rosetzsky äger 100 % av röster och kapital i AR Consult ApS.

 

 

Certified Advisor

Sedermera

Sedermera Fondkommission

Norra Vallgatan 64

SE – 211 22 Malmö

Phone: +46 (0) 40-615 14 10

Fax: +46 (0) 40-615 14 11

E-post: ca@sedermera.se