Shareholder Information


Ägarförteckning

Nedanstående tabell redovisar aktieägare med över 5 % av röster och kapital i ExpreS2ion Biotech Holding AB per den 31 December 2017.

Namn                                  Antal aktier Andel av röster och kapital
ExpreS2ion Holding Aps1 1 744 370 18.17 %
AR Consult ApS2 1 204 626 12,55 %
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 806 136 8,40 %
Ericsson, Anders 559 529 5,83 %
Summering ägare över 5 % 4 314 661 44,94 %
Övriga ägare (under 5 %) 5 286 951 55,06 %
Summa 2017-12-31 9 601 612 100,00 %

1Styrelseordförande Martin Roland Jensen äger 32,2 % av röster och kapital i ExpreS2ion Holding ApS. COO Charlotte Dyring äger 39,2 % av röster och kapital i ExpreS2 ion Holding ApS. CSO Wian de Jongh äger 28,6 % av röster och kapital i ExpreS2 ion Holding ApS.

2Styrelseledamot Allan Rosetzsky äger 100 % av röster och kapital i AR Consult ApS.

 

 

Certified Advisor

Sedermera

Sedermera Fondkommission

Norra Vallgatan 64

SE – 211 22 Malmö

Phone: +46 (0) 40-615 14 10

Fax: +46 (0) 40-615 14 11

E-post: ca@sedermera.se