Pressemeddelelser (DK)


ExpreS2ion repositionerer sig og tager vigtigt skridt i kampen mod kræft via sit joint venture

Hørsholm, Danmark, 28. juni 2017 – ExpreS2ion Biotech Holding AB meddeler i dag, at det helejede datterselskab ExpreS2ion Biotechnologies ApS (”ExpreS2ion”), accelererer udviklingen af effektive terapibehandlinger og profylaktiske vacciner inden for højværdi-segmenter af onkologi, infektionssygdomme og immunologiske sygdomme via sit joint venture-selskab AdaptVac ApS (”AdaptVac”) og den patenterede Plug-and-Play Virus-Like-Particle (VLP) teknologi. Dette udgør et nyt markedsfokus for ExpreS2ion og et stærkt repositioneringspotentiale, idet Selskabet går fra primært at være en serviceudbyder til også at udvikle vacciner. Værdien af ExpreS2ions andel i AdaptVacs indledende pipeline, beregnet som rNPV (risk-adjusted net present value), estimeres til mellem 50 og 100 MSEK.

 

AdaptVac besidder nu en prototype af en brystkræftvaccine

AdaptVac, et joint venture mellem ExpreS2ion og NextGen Vaccines ApS (”NextGen”), har som mål at blive et selskab i verdensklasse, når det gælder udvikling af konkurrencedygtige vacciner og terapeutiske behandlinger mod infektionssygdomme, kræft og immunologiske sygdomme. AdaptVac er et joint venture-selskab med ejerskab fordelt lige mellem ExpreS2ion og NextGen. Selskabet vil fungere som et separat selskab med en lige fordeling af både omkostninger og indtægter mellem ejerne. Til at begynde med vil AdaptVac fokusere på to hovedprojekter; et inden for onkologi og et inden for infektionssygdomme. Disse baseres på allerede gennemførte studier med den licenserede VLP-teknologi, hvor resultaterne har indikeret både sikkerhed og effekt i etablerede dyremodeller for kræft, hvilket har ført til en prototype af en brystkræftvaccine. Den anden indikation er endnu ikke offentliggjort af patentårsager, men indikationen har en markedsværdi, som er på niveau med markedsværdien for brystkræftvacciner.

ExpreS2ion repositionerer sig og opnår betydeligt finansielt løft

Dr. Steen Klysner, administrerende direktør for ExpreS2ion, kommenterer: ”Vi forventer at skabe betydelig værdi for ExpreS2ion og vores aktionærer via joint venture-selskabet AdaptVac, baseret på dets overlegne teknikplatform og værdifulde pipeline. Dette joint venture repræsenterer et nyt markedsfokus for ExpreS2ion og et stærkt potentiale for repositionering, idet vi går fra hovedsageligt at tilbyde services til også at udvikle nye vacciner. Baseret på de imponerende resultater, som allerede findes, er jeg overbevist om, at de terapeutiske og profylaktiske vacciner fra AdaptVac vil være vigtige værdiskabere for Selskabet i fremtiden.

 

Stort markedspotentiale og værdi

Brystkræft er en udbredt kræftindikation, som rammer mere end 1,3 millioner mennesker årligt og er skyld i over 450.000 dødsfald (Tao, 2015: www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25543329). Den mest udbredte behandling er baseret på monoklonale antistoffer, og den førende behandlingsterapi, HERCEPTIN (trastuzumab), genererer årligt et globalt salg på cirka 7 milliarder USD. HERCEPTIN har været førende på markedet i mere end ti år, men det nærmer sig en ende på grund af, at patentet udløber og introduktionen af de såkaldte biosimilars, hvor produktprofilen af AdaptVacs førende kandidat bedømmes til at have potentiale for markedsandele, der vil svare til et betragteligt salg. ExpreS2ions bestyrelse estimerer værdien af AdaptVacs to hovedprojekter til at være over 100 MSEK baseret på en beregning af rNPV (risk-adjusted net present value). rNPV-beregningens værdi baseres på prognoser, der gælder indtægter fra milepælsbetalinger og royalties på nettosalg, hvilket igen baseres på en bedømmelse af beregnet markedsstørrelse, omkostninger i forbindelse med at tage produktet til markedet samt en beregning af den risiko, som knytter sig til at produktet befinder sig i den prækliniske udviklingsfase.

 

Certified Adviser Sedermera Fondkommission er ExpreS2ion Biotech Holding ABs Certified Adviser.

For yderligere information om ExpreS2ion Biotech Holding AB, kontakt venligst:

Dr. Steen Klysner, administrerende direktør for ExpreS2ion Telefon: +45 2062 9908 E-mail: sk@expres2ionbio.com

 

Dette er information som ExpreS2ion Biotech Holding AB skal offentliggøre ifølge EUs markedsmisbrugsforordning. Oplysningerne blev fremsendt af ovenstående kontaktpersons agentur til offentliggørelse den 28. juni 2017.

 

Denne meddelelse er en oversættelse fra den engelske version, som er gældende i tilfælde af uoverensstemmelser.

 

Om ExpreS2ion

ExpreS2ion Biotechnologies ApS er et helejet dansk datterselskab af ExpreS2ion Biotech Holding AB, som er børsnoteret på NASDAQ First North Stockholm [ticker symbol: EXPRS2]. ExpreS2ion har udviklet en unik platformsteknologi, ExpreS2, der muliggør omkostningseffektiv udvikling og robust produktion af komplekse proteiner til nye vacciner og diagnostika til f.eks. Malaria and Zika. Siden etablering i 2010 har selskabet brugt den patenterede ExpreS2 platform til at lave mere end 200 proteiner i samarbejde med forskningsinstitutioner og biofarmaceutiske selskaber med en overlegen effektivitet og successrate.