ViewReleaseInStandardHtml

ExpreS2ion Biotech Holding AB:s nyemission inför listning övertecknad

Den 22 juni 2016 avslutades teckningstiden i ExpreS2ion Biotech Holding AB:s (”ExpreS2ion”) nyemission av aktier inför listning på Nasdaq Stockholm First North (”First North”). Nyemissionen tecknades till cirka 19,2 MSEK inklusive teckningsåtagande, motsvarande en teckningsgrad om cirka 107 procent. Genom nyemissionen tillförs ExpreS2ion cirka 440 nya aktieägare och cirka 18 MSEK före emissionskostnader. Första dag för handel är beräknad att bli den 27 juli 2016.

VD Steen Klysner kommenterar

– Vi är mycket glada över det stora intresse som nyemissionen i ExpreS2ion har väckt och att så många har valt att teckna aktier i bolaget. Vi har därmed tillförts de resurser vi behöver för att kunna expandera våra marknadsföringsinsatser och kunna vidareutveckla ExpreS2-plattformen och på så sätt ha möjligheten göra bolaget långsiktigt lönsamt. Med de orden vill jag hälsa alla våra nya aktieägare välkomna till ExpreS2ion!

Listning på First North

Första dag för handel i ExpreS2ions aktier på First North är beräknad att bli den 27 juli 2016.

Antal aktier och aktiekapital

När ExpreS2ions nyemission registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier att uppgå till 8 728 739 stycken och aktiekapitalet till 969 859,89 SEK. Det finns inga utestående teckningsoptioner i ExpreS2ion.

Finansiell rådgivare och Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till ExpreS2ion i samband med bolagets nyemission och planerade listning på First North och är även utsedd till bolagets Certified Adviser.

För information rörande nyemissionen, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission
Telefon: 0431-47 17 00
E-post: info@sedermera.se

För ytterligare information om ExpreS2ion, vänligen kontakta:

Steen Klysner, VD
Telefon: +45 2062 9908
E-post: sk@expres2ionbio.com

Om ExpreS2ion

ExpreS2ion Biotech Holding AB, med organisationsnummer 559033-3729, har via det helägda danska dotterbolaget ExpreS2ion Biotechnologies ApS skapat en plattformsteknologi för att möjliggöra kostnadseffektiv och robust produktion av komplexa proteiner till utveckling av vacciner och diagnostik för exempelvis malaria och zikavirus. Dotterbolaget har sedan starten 2010 arbetat tillsammans med forskningsinstitutioner och läkemedelsbolag och har med hjälp av sin patenterade ExpreS2-plattform framställt över 200 olika proteiner med en effektivitet och framgångsfaktor som överstiger konkurrerande teknologier.