ViewReleaseInStandardHtml

ExpreS2ion och VaxInnate tecknar avtal om forskningslicens

Hørsholm, Danmark, 20 september 2016 – ExpreS2ion Biotech Holding AB (“ExpreS2ion”) och VaxInnate Corporation (”VaxInnate”) meddelar idag att de har tecknat ett avtal gällande en forskningslicens (Research License Agreement) vilket möjliggör för VaxInnate att bedriva fortsatt forskning baserad på ExpreS2ions patenterade ExpreS2-plattform under 12 månader till och med 17 augusti 2017. Avtalet har endast en insignifikant finansiell påverkan för ExpreS2ion men är viktigt för kunskap och validering av ExpreS2-plattformen. 

Om forskningslicensen

I november 2015 ingick ExpreS2ion och VaxInnate i ett Material Transfer and Use-avtal (”MTA”) vilket tillät VaxInnate att använda ExpreS2ions patenterade ExpreS2-plattform för sin forskning gällande vacciner. I samband med MTA-avtalets utgång har VaxInnate beslutat att fortsätta sin forskning baserad på ExpreS2-plattformen, denna gång inom ramarna för ett Research License Agreement (”RLA”). RLA-avtalet ger VaxInnate rättigheter att bedriva utökad forskning baserad på ExpreS2-plattformen under ett års tid. Avtalet har endast en insignifikant finansiell påverkan för ExpreS2ion men är viktiga då det bedöms kunna förse ExpreS2ion med en utökad kunskap om ExpreS2-plattformen samt ytterligare validera plattformens funktionalitet. Om VaxInnate i framtiden väljer att ta sin forskning baserad på ExpreS2 in i klinisk fas är de bundna till att detta ska ske inom ramarna för en förnyad kommersiell licens till ExpreS2-plattformen.

Om VaxInnate

VaxInnate Corporation (Cranbury, New Jersey, USA) är ett privatägt biotech-bolag som använder spjutspetsteknologi för att utveckla nya vacciner. Bolagets vaccinplattform är baserat på Toll-like receptor (TLR)-teknologi, som väsentligt ökar immunogenicitet och effektivitet hos vacciner. Teknologin inbegriper att genetiskt sammanbinda antigener i vaccinet till det bakteriella proteinet flagellin, en potent stimulator för kroppens eget immunförsvar. VaxInnates aktuella vacciner under utveckling fokuserar på smittsamma sjukdomar, inklusive säsongs- och pandemiska influensavirus, RSV (respiratoriskt syncytialvirus), denguefeber och zikavirus.  

Steen Klysner, VD för ExpreS2ion, kommenterar 

”Vi är glada att meddela att VaxInnate önskar fortsätta sin forskning baserad på vår patenterade ExpreS2-plattform. Det stödjer ExpreS2ions affärsmodell varje gång en samarbetspartner använder vårt system för att optimera sin proteinforskning inom vaccinområdet.”


Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är ExpreS2ions Certified Adviser. 

För ytterligare information om ExpreS2ion, vänligen kontakta:

Steen Klysner, VD
Telefon: +45 2062 9908
E-post: sk@expres2ionbio.com

Denna information är sådan information som ExpreS2ion är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 september 2016, kl. 12.00 CET.

Om ExpreS2ion

ExpreS2ion Biotech Holding AB, med organisationsnummer 559033-3729, har via det helägda danska dotterbolaget ExpreS2ion Biotechnologies ApS skapat en plattformsteknologi som möjliggör kostnadseffektiv och robust produktion av komplexa proteiner till utveckling av vacciner och diagnostik för exempelvis malaria och zikavirus. Dotterbolaget har sedan uppstart i 2010 framställt över 200 proteiner med sin patenterade ExpreS2-plattform i samarbete med forskningsinstitutioner och läkemedelsbolag, med en effektivitet och framgångsfaktor som överstiger konkurrerande teknologier.