ViewReleaseInStandardHtml

ExpreS2ion och ABIVAX ingår kommersiellt licensavtal gällande användning av ExpreS2-plattformen i ABIVAX Ebola-program

Hørsholm, Danmark den 20 april 2017 – ExpreS2ion Biotech Holding AB (“ExpreS2ion”) meddelar idag att det helägda dotterbolaget ExpreS2ion Biotechnologies ApS har ingått ett icke-exklusivt licensavtal med ABIVAX S.A. (”ABIVAX”) för kommersiell användning av ExpreS2ions plattformsteknologi ExpreS2 i ABIVAX Ebolaprogram ABX544. Parterna offentliggör inte de ekonomiska villkoren i samarbetsavtalet. Detta avtal följer det ”term-sheet” som kommunicerades genom pressmeddelande från ExpreS2ion den 12 december 2016.

Avtalet

ExpreS2ion och ABIVAX har ingått ett icke-exklusivt licensavtal för kommersiell användning av ExpreS2ions Drosophila S2-proteinuttryckssystem, ExpreS2. ABIVAX ges därmed rätt att bedriva kommersiell utveckling av ABX544 med hjälp av ExpreS2-plattformen. Parterna offentliggör inte de ekonomiska villkoren i samarbetsavtalet.

ABX544 – en ny profylaktisk och terapeutisk behandling av Ebola

Ebolaviruset orsakar allvarlig och ofta dödlig sjukdom hos människor. Detta visade sig under Ebolaepidemin i Afrika år 2014/2015, i vilken över 28 000 människor insjuknade varav över 11 000 dog. Det finns för närvarande inget godkänt vaccin eller annan specifik behandling mot Ebola på marknaden. ABX544-programmet har som mål att utvecklas till ett anti-serum mot Ebola, som ska innehålla neutraliserande antikroppar framställda i djur. I motsats till vacciner, genom vilka det tar tid att utveckla en immunrespons, kommer ABX544 ha en omedelbar effekt vid administration. Det kommer därmed kunna utgöra den första skyddslinjen för smittade individer och sjukvårdspersonal under epidemiska utbrott av Ebola. Efter genomförd preklinisk utvärdering och toxikologiundersökning planerar ABIVAX att inleda kliniska studier med ABX544.

Dr. Steen Klysner, VD för ExpreS2ion, kommenterar:

”Jag är glad att se ABIVAX spännande program, som ska utgöra första skyddslinje mot Ebola, gå vidare till nästa nivå. Vi har jobbat hårt med programmet sedan inledandet av samarbetet under 2016 och det är tack vare detta arbete som ABIVAX nu kan föra projektet framåt under en kommersiell licens till ExpreS2-plattformen, vilken inkluderar potentiella framtida milstolpsbetalningar och royalties.”

Om ABIVAX

ABIVAX (Euronext Paris: FR0012333284 – ABVX) är ett innovativt franskt biotekbolag fokuserat på målinriktning mot immunförsvaret för att bota virussjukdomar. ABIVAX har tre teknikplattformar för läkemedelsutveckling; en antivirusplattform, en plattform för förstärkning av immunförsvaret och en polyklonal antikroppsplattform. ABX464, bolagets mest avancerade läkemedelskandidat, är för närvarande i klinisk fas II-studie avseende en funktionell behandling för patienter med HIV/AIDS. Utöver detta utvecklar ABIVAX även en immunförsvarsförstärkare som är i klinisk fas såväl som flera läkemedelskandidater i preklinisk fas mot olika virusindikationer, exempelvis Chikungunya, Ebola och Denguefeber.

Certified Adviser
Sedermera Fondkommission är ExpreS2ion Biotech Holding AB:s Certified Adviser.

För ytterligare information om ExpreS2ion Biotech Holding AB, vänligen kontakta:

Dr. Steen Klysner, VD för ExpreS2ion
Telefon: +45 2062 9908
E-post: sk@expres2ionbio.com 

Denna information är sådan information som ExpreS2ion Biotech Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 april, 2017.

Om ExpreS2ion

ExpreS2ion Biotech Holding AB (Nasdaq Stockholm First North: EXPRS2; org.nr. 559033-3729), har via det helägda danska dotterbolaget ExpreS2ion Biotechnologies ApS skapat en unik plattformsteknologi, ExpreS2, som möjliggör kostnadseffektiv utveckling och robust produktion av komplexa proteiner till nya vacciner och diagnostik för exempelvis malaria och zikavirus. Dotterbolaget har sedan starten 2010 arbetat tillsammans med forskningsinstitutioner och läkemedelsbolag och har med hjälp av sin patenterade ExpreS2-plattform framställt över 200 olika proteiner med en överlägsen effektivitet och framgångsfaktor.