ViewReleaseInStandardHtml

ExpreS2ions nya joint venture-bolag AdaptVac uppnår Proof-of-concept i djurmodell för banbrytande bröstcancervaccin

Hørsholm, Danmark, 18 oktober 2017 – ExpreS2ion Biotech Holding AB (“ExpreS2ion”) meddelar idag att joint venture-bolaget AdaptVac ApS (“AdaptVac”) har uppnått Proof-of-concept i avancerade djurmodeller (POCA) för AV-001, sin nya vaccinbehandling mot bröstcancertumörer. Detta utgör en signifikant milstolpe för AdaptVac i utvecklingsarbetet mot klinisk utveckling. AdaptVac kommer nu att initiera diskussioner med större läkemedelsbolag gällande en licens eller ett samarbetsavtal för den kliniska utvecklingen av projektet.

De vetenskapliga resultaten som utgör basen för Proof-of-concept i djurmodeller visar en stark terapeutisk effekt, som är jämförbar med ledande befintliga behandlingar på marknaden. Datan kommer att presenteras den 30 november på Virus-Like Particle & Nano-Particle Vaccines-mötet i Singapore, under titeln “A novel VLP-display technology enables induction of protective antibody responses directed against human HER2 in a transgenic mouse model of spontaneous breast cancer”. Datan har även skickats för publikation i en erkänd och vetenskapligt granskad tidskrift, med beräknad publicering senare under 2017.

Idén att använda en vaccinbehandling mot icke-smittsamma sjukdomar, så som cancer och allergier, är inte ny. Däremot har det fram tills nu varit mycket svårt att i cancersjukdomar övervinna kroppens immunrespons och därmed kunna visa stark terapeutisk effekt med moderna så kallade subunit-vacciner. Genom att addera en virusliknande substans för att trigga immunförsvaret på ett specifikt sätt är AdaptVacs teknologi idealt anpassat för en snabb konvertering av ett stort antal tidigare ineffektiva subunit-vacciner till effektiva behandlingar. AdaptVacs projektportfölj består för närvarande av två huvudprojekt: bröstcancerprojektet och ett icke-offentliggjort projekt mot en smittsam sjukdom.

Dr Steen Klysner, VD för ExpreS2ion, kommenterar:

“Jag är glad att kunna meddela att vårt nya joint venture-bolag AdaptVac har uppnått Proof-of-concept i avancerade djurmodeller. Att kunna visa stark terapeutisk effekt i bröstcancertumörer som motsvarar effektiviteten hos befintliga behandlingar i validerade djurmodeller är verkligen spännande i sig självt och är dessutom en viktig milstolpe för AdaptVacs arbete framöver.”

Stark marknadspotential i bröstcancer

Bröstcancer är en utbredd onkologisk indikation som årligen drabbar över 1,3 miljoner människor och orsakar över 450 000 dödsfall (Tao, 2015: www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25543329). Den vanligaste behandlingen idag baseras på monoklonala antikroppar, där den dominerande terapin HERCEPTIN (trazumab) årligen genererar en försäljning globalt om cirka 7 miljarder USD. Målsättningen för produktprofilen hos AdaptVacs primära bröstcancerprototyp är skräddarsydd för att vara starkt konkurrenskraftig både avseende kostnad och effekt och siktar därmed mot en signifikant marknadsandel.

Om AdaptVac ApS

AdaptVac är ett nytt joint venture-bolag mellan ExpreS2ion och NextGen, som kombinerar ExpreS2ions plattform med den nya proprietära och banbrytande Virus-Like Particle (VLP)-teknologin, som utvecklats på Köpenhamns Universitet. Bolaget har som målsättning att accelerera utvecklingen av högeffektiva terapeutiska och profylaktiska vacciner inom högt värderade segment inom onkologi, smittsamma sjukdomar och immunologiska sjukdomar.

Om NextGen Vaccines ApS

NextGen Vaccines ApS grundades av forskare från fakulteten för hälsa och medicinforskning vid Köpenhamns Universitet. Bolaget har utvecklat en patenterad teknologi som möjliggör utvecklingen av en helt ny klass av vacciner. Metoden kan användas brett för effektiv behandling mot både allvarliga smittsamma sjukdomar (t ex zikavirus, humant papillomvirus och malaria) och icke-smittsamma sjukdomar så som cancer och allergier. 

För ytterligare information om ExpreS2ion, vänligen kontakta:

Dr. Steen Klysner, VD
Telefon: +45 2062 9908
E-post: sk@expres2ionbio.com

Om ExpreS2ion

ExpreS2ion Biotech Holding AB, med organisationsnummer 559033-3729, har via det helägda danska dotterbolaget ExpreS2ion Biotechnologies ApS skapat en plattformsteknologi för att möjliggöra kostnadseffektiv och robust produktion av komplexa proteiner till utveckling av vacciner och diagnostik för exempelvis malaria och zikavirus. Dotterbolaget har sedan starten 2010 arbetat tillsammans med forskningsinstitutioner och läkemedelsbolag och har med hjälp av sin patenterade ExpreS2-plattform framställt över 250 olika proteiner med en effektivitet och framgångsfaktor som enligt styrelsen överstiger konkurrerande teknologier.

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är utsedd till bolagets Certified Adviser.

Denna information är sådan information som ExpreS2ion Biotech Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 oktober 2017.