ViewReleaseInStandardHtml

ExpreS2ion och NextGen startar ett Joint Venture för accelererad utveckling av nya och förbättrade vacciner och immunterapier

Hørsholm, Danmark, 21 juni 2017 – ExpreS2ion Biotech Holding AB meddelar idag att det helägda dotterbolaget ExpreS2ion Biotechnologies ApS (”ExpreS2ion”) har etablerat Joint Venture-företaget AdaptVac ApS (”AdaptVac”) tillsammans med NextGen Vaccines ApS (”NextGen”), ett bolag som nyligen grundades av forskare vid Köpenhamns Universitet. AdaptVac har en världsomspännande exklusiv licens till en ny ”Plug-and-Play Virus Like Particle” (VLP)-teknik, vilken möjliggör accelererad utveckling av effektiva terapeutiska och profylaktiska vacciner inom högt värderade marknadssegment inom onkologi, infektionssjukdomar och immunologiska sjukdomar.

AdaptVac ApS

Målsättningen med Joint Venture-företaget är att skapa ett bolag i världsklass gällande utveckling av konkurrenskraftiga vacciner och terapeutiska behandlingar för infektionssjukdomar, cancer och immunologiska sjukdomar. Kombinationen av ExpreS2ions teknologi och kompetens tillsammans med NextGens unika expertis inom Virus Like Particle (VLP)-teknologin kommer att skapa en stark och mångsidig aktör inom fältet för nya vacciner och immunterapier. AdaptVac kommer att fungera som ett separat företag konstruerat med ett ägandeskap fördelat på 50:50% mellan ExpreS2ion och NextGen med en likafördelning avseende både kostnader och intäkter, efter att initiala investeringar gjorts. Villkoren för Joint Venture-företaget kommer att färdigställas under de kommande tre månaderna. Utöver immateriella tillgångar i avtalet förväntas ExpreS2ions investering i Joint Venture-företaget uppgå till mellan cirka 4 - 6 MSEK fördelat över de kommande tre åren. ExpreS2ion Biotech Holding AB:s styrelse utvärderar för närvarande olika finansieringslösningar för ExpreS2ions investering.

NextGen Vaccines ApS

NextGen grundades nyligen av gruppen från Centre for Medical Parasitology (CPM) som uppfann VLP-teknologin. CMP är ett samarbete mellan Köpenhamns Universitet och Rigshospitalet i Danmark. Forskarna och tillika grundarna till bolaget är internationellt erkända inom det vetenskapliga samfundet och har omfattande erfarenheter från såväl forskning som klinisk utveckling inom malariaområdet och andra smittsamma sjukdomar.

Dr Steen Klysner, VD för ExpreS2ion, kommenterar

”Det är med stor glädje som vi tillkännager starten av Joint Venture-bolaget AdaptVac tillsammans med de internationellt erkända forskarna hos NextGen. Kombinationen av ledande vetenskapliga och kommersiella kompetenser gör AdaptVac till en stark plattform för utveckling av en konkurrenskraftig pipeline med produkter av stort värde. Med detta Joint Venture förväntar vi oss att skapa ett omfattande mervärde för ExpreS2ion och våra aktieägare.”

Certified Adviser
Sedermera Fondkommission är ExpreS2ion Biotech Holding AB:s Certified Adviser. 

För ytterligare information om ExpreS2ion Biotech Holding AB, vänligen kontakta:

Dr. Steen Klysner, VD för ExpreS2ion
Telefon: +45 2062 9908
E-post: sk@expres2ionbio.com

Denna information är sådan information som ExpreS2ion Biotech Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 juni 2017.

Om ExpreS2ion

ExpreS2ion Biotech Holding AB (Nasdaq Stockholm First North: EXPRS2; org.nr. 559033-3729), har via det helägda danska dotterbolaget ExpreS2ion Biotechnologies ApS skapat en unik plattformsteknologi, ExpreS2, som möjliggör kostnadseffektiv utveckling och robust produktion av komplexa proteiner till nya vacciner och diagnostik för exempelvis malaria och zikavirus. Dotterbolaget har sedan starten 2010 arbetat tillsammans med forskningsinstitutioner och läkemedelsbolag och har med hjälp av sin patenterade ExpreS2-plattform framställt över 200 olika proteiner med en överlägsen effektivitet och framgångsfaktor.