ViewReleaseInStandardHtml

VaxInnate, licenstagare till ExpreS2ion, avslutar sin verksamhet

Hörsholm, Danmark, 9 februari 2017 – ExpreS2ion Biotechnologies ApS, ett helägt dotterbolag till ExpreS2ion Biotech Holding AB, meddelar idag att VaxInnate Corporation (”VaxInnate”), ett amerikanskt forskningsföretag som köpt en licens till ExpreS2-plattformen, avslutar sin verksamhet. Effekten av detta är att det avtal om en forskningslicens (Research License Agreement) som meddelades den 20 september 2016, upphör att gälla. Eftersom VaxInnate förskottsbetalade för sin licens till ExpreS2-plattformen har upphörandet av avtalet ingen finansiell påverkan på ExpreS2ion.

Avtalet om en forskningslicens

Den 20 september 2016 meddelade ExpreS2ion och VaxInnate att parterna signerat ett avtal om en forskningslicens (Research License Agreement), vilket gav VaxInnate rätt att utföra forskning med hjälp av ExpreS2ions ExpreS2-plattform under ett års tid. VaxInnate har nu meddelat att de avslutar sin verksamhet, främst på grund av upphörande av ett forskningsanslag som VaxInnate fått från amerikanska regeringen för sitt huvudprojekt. Eftersom VaxInnate förskottsbetalade ExpreS2ion för sin licens till ExpreS2-plattformen, har upphörandet av avtalet om forskningslicensen ingen finansiell påverkan på ExpreS2ion.

Steen Klysner, VD för ExpreS2ion, kommenterar 

“Det är naturligtvis tråkigt att höra att en kompetent partner som VaxInnate avslutar sin verksamhet på grund av indraget forskningsanslag och därmed avbryter sin lovande teknologi och pipeline. Detta har dock inget att göra med ExpreS2-plattformen och upphörandet av avtalet har ingen inverkan på vår verksamhet. Vi ser för närvarande ett stort intresse från andra potentiella samarbetspartners och kunder, vilket vi förväntar oss leda till nya licenser och arbetsuppgifter för ExpreS2ion.”

Certified Adviser 

Sedermera Fondkommission är utsedda till Certified Adviser för ExpreS2ion.


För ytterligare information om ExpreS2ion, vänligen kontakta:

Steen Klysner, VD
Telefon: 45 2062 9908
E-post: sk@expres2ionbio.com

Denna information är sådan information som ExpreS2ion är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 februari 2017.

Om ExpreS2ion

ExpreS2ion Biotech Holding AB, med organisationsnummer 559033-3729, har via det helägda danska dotterbolaget ExpreS2ion Biotechnologies ApS skapat en unik plattformsteknologi, ExpreS2som möjliggör kostnadseffektiv utveckling och robust produktion av komplexa proteiner till nya vacciner och diagnostik för exempelvis malaria och zikavirus. Dotterbolaget har sedan starten 2010 arbetat tillsammans med forskningsinstitutioner och läkemedelsbolag och har med hjälp av sin patenterade ExpreS2-plattform framställt över 200 olika proteiner med en överlägsen effektivitet och framgångsfaktor.