ViewReleaseInStandardHtml

ExpreS2ion och ABIVAX tillkännager utvecklingssamarbete avseende profylax- och behandlingsprogrammet mot Ebola, ABX544

Hørsholm, Danmark, och Paris, Frankrike – ExpreS2ion Biotech Holding AB meddelar idag, den 12 december 2016, att det helägda dotterbolaget ExpreS2ion Biotechnologies ApS (“ExpreS2ion”) ingått ett serviceavtal med det franska börsnoterade biotechbolaget ABIVAX S.A. (”ABIVAX”), som har målinrikting mot immunsystemet för att bota virussjukdomar, och tecknat ett så kallat ”term sheet” gällande ett kommersiellt licensavtal under vilket ExpreS2ion och ABIVAX samarbetar om utvecklingen av ABIVAX patentskyddade profylaktiska och terapeutiska behandling mot virusinfektionen Ebola, ABX544. Parterna offentliggör inte de ekonomiska villkoren i samarbetsavtalen.

Om avtalet

ExpreS2ion och ABIVAX har undertecknat ett “Process Development Service Agreement” (“Serviceavtalet”), såväl som ett term sheet för ett ”Commercial ExpreS2ion Platform License Agreement” (”Licensavtalet”) för ABX544 som specificerar villkoren för en kommersiell licens till ExpreS2ions patenterade teknikplattform, ExpreS2. I enlighet med Serviceavtalet ska ExpreS2ion utveckla en process för GMP (Good Manufacturing Practice)-produktion av den Ebola-antigen som krävs för produktion av ABX544. Det övergripande prekliniska arbetet som Serviceavtalet omfattar och där ExpreS2ion ska tillhandahålla support är planerat att utföras under 2017. Licensavtalet är planerat att signeras inom tre månader. Parterna offentliggör inte de ekonomiska villkoren i samarbetsavtalen.

Ebola

Ebolavirus (EVD), tidigare känt som hemorragisk Ebolafeber, är en allvarlig och ofta dödlig sjukdom för människor. Viruset överförs till människor från vilda djur (flyghundar och apor) och sprids därefter i den mänskliga populationen genom överföring mellan människor. Den genomsnittliga dödligheten för EVD ligger på cirka 50 procent, men dödligheten har varierat från 25 procent till 90 procent i tidigare utbrott av sjukdomen. De första utbrotten av EVD skedde i ensliga byar i Centralafrika i närheten av tropiska regnskogar, men det senaste utbrottet i västra Afrika har involverat såväl lantliga områden som storstadsområden. Detta utbrott, som skedde under 2014 och 2015, var särskilt allvarligt då över 28 000 människor smittades varav över 11 000 avled till följd av sjukdomen. Det finns för närvarande inga godkända vacciner mot Ebola (men två potentiella kandidater undergår för närvarande utvärdering) och ingen specific behandling (WHO, januari 2016).

ABX544

ABX544-programmet har målinriktning mot en generation av Ebola-antiserum som innehåller neutraliserande antikroppar, som producerats från djur som har blivit immuniserade med en specifik Ebola-antigen. I motsats mot ett vaccin som behöver tid för att generera ett skydd, så bedöms ABX544 ha omedelbar effekt när det administreras. Antiserumet kan användas både som behandling mot infekterade individer och som skydd för icke-infekterade individer så som sjukvårdspersonal. Antiserumet utgör därmed en första skyddslinje under epidemiska utbrott. ABIVAX planerar att inleda kliniska studier gällande ABX544 efter att formella prekliniska studier gällande bland annat toxikologi har utförts.

Kommentarer från parterna

Professor och MD Hartmut Ehrlich, VD för ABIVAX, kommenterar: ”Vi är glada att ha ingått i detta samarbete med ExpreS2ion, då samarbetet till stor del kommer att möjliggöra genomförandet av vårt ABX544-program mot Ebola. Ebola är en förödande sjukdom utan några godkända vacciner eller behandlingar. ABX544 har potentialen att bemöta det brådskande behovet av snabb profylax och behandling under framtida utbrott av sjukdomen.”

Dr. Steen Klysner, VD för ExpreS2ion, kommenterar: ”Vi är glada att ABIVAX har valt vår ExpreS2-plattform för att producera den nödvändiga antigenen som krävs för deras ABX544-program mot Ebola. Vi ser en bra synergi mellan ExpreS2-plattformens kapacitet att snabbt kunna producera antigener av hög kvalitet och ABIVAX strategi för ABX544 och vi ser fram emot att kunna ge support till utvecklingen av denna nya ”first-in-class”-produkt.”

Om ABIVAX

ABIVAX (Euronext Paris: ABVX) är ett innovativt franskt biotech-bolag fokuserat på målinriktning mot immunförsvaret för att bota virussjukdomar. ABIVAX har tre teknikplattformar för läkemedelsutveckling; en antivirusplattform, en plattform för förstärkning av immunförsvaret och en polyklonal antikroppsplattform. ABX464, bolagets mest avancerade läkemedelskandidat, är för närvarande i klinisk fas II-studie avseende en funktionell behandling för patienter med HIV/AIDS. Det är en liten, oral first-in-class antiviral molekyl som blokerar HIV replikation genom  en unik handlingsmekanism och som också har en stark anti-inflammatorisk effekt.  Utöver denna utvecklar ABIVAX även ett antal prekliniska läkemedelskandidater mot virussjukdomar, inklusive Chikungunya, Ebola och Denguefeber och bolaget utvecklar dessutom en immunförsvarsförstärkare. Flera av dessa läkemedelskandidater är planerade att övergå i klinisk utveckling inom de närmsta 18 månaderna. 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Dr. Steen Klysner, VD för ExpreS2ion Biotechnologies
Telefon: +45 2062 9908
E-post: sk@expres2ionbio.com

Certified Advisor 

Sedermera Fondkommission är Certified Adviser för ExpreS2ion.

Kontaktuppgifter till ABIVAX:

Alain Chevallier

Alain.chevallier@abivax.com

+33 1 53 83 08 41  

ABIVAX Presskontakter:

ALIZE RP

Caroline Carmagnol/Margaux Pronost

abivax@alizerp.com

+33 6 64 18 99 59 / +33 1 44 54 36 65

MC Services

Anne Hennecke/Solveigh Maehler

solveigh.maehler@mc-services.eu

+49 211 529 252 19

LifeSci Advisors

Chris Maggos

chris@lifesciadvisors.com

+41 79 367 6254 

För ytterligare information om ExpreS2ion, vänligen kontakta:

Steen Klysner, VD
Telefon: +45 2062 9908
E-post: sk@expres2ionbio.com

Denna information är sådan information som ExpreS2ion är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 december 2016.

Om ExpreS2ion

ExpreS2ion Biotech Holding AB, med organisationsnummer 559033-3729, har via det helägda danska dotterbolaget ExpreS2ion Biotechnologies ApS skapat en unik plattformsteknologi, ExpreS2som möjliggör kostnadseffektiv utveckling och robust produktion av komplexa proteiner till nya vacciner och diagnostik för exempelvis malaria och zikavirus. Dotterbolaget har sedan starten 2010 arbetat tillsammans med forskningsinstitutioner och läkemedelsbolag och har med hjälp av sin patenterade ExpreS2-plattform framställt över 200 olika proteiner med en överlägsen effektivitet och framgångsfaktor.

Detta är en svensk version av ett pressmeddelande kommunicerat av ExpreS2ion Biotech Holding AB, i original upprättat på engelska. I händelse av tolkningssvårigheter eller eventuella skillnader mellan de olika versionerna skall den engelska versionen gälla.