ViewReleaseInStandardHtml

ExpreS2ion ansökar om gemensamt patent med Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research gällande framställning av ett bättra vaccin mot malaria

Hörsholm, Danmark, 6 april, 2017 – Idag meddelar ExpreS2ion Biotech Holding AB (“ExpreS2ion”) att det helägda dotterbolaget ExpreS2ion Biotechnologies ApS har ansökt om ett gemensamt patent med The Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research, Melbourne, Australien, för ett förbättrat malariavaccin som verkar i blodstadiet av sjukdomen. Patentet ger ExpreS2ion och The Walter and Eliza Hall Institute goda förutsättningar för den framtida utvecklingen av det lovande vaccinet som bemöter en stor marknad med ouppfyllda behov. I samarbetet kring patentet mellan ExpreS2ion och the Walter and Eliza Hall Institute äger parterna lika stora delar av patentet.  .

Samarbete

Grunden i samarbetet och patentansökan utgörs av de betydelsefulla framsteg som ExpreS2ion och The Walter and Eliza Hall Institute har gjort vad gäller produktion och utveckling av ett nytt och förbättrat malariavaccin som är verksamt i blodstadiet av sjukdomen. Framtida utveckling av vaccinet förväntas finansieras genom bidrag, med målsättningen att ha en vaccinkandidat redo för kliniska prövningar under 2018. Ansökan om patent har skett via det australiensiska patent- och registreringsverket och om patentet godkänns är det giltigt till och med 2037. I samarbetet kring patentet mellan ExpreS2ion och The Walter and Eliza Hall Institute äger parterna lika stora delar av patentet.

Trots det brådskande medicinska behovet för ett effektivt malariavaccin finns där hittills inget vaccin som medfört ett godtagbart skydd mot sjukdomen. I en marknadsbedömning gällande malaria, utförd av Boston Consulting Group, sponsrat av Malaria Vaccine Initiative, uppgår efterfrågan på malariavaccin uppskattningsvis till ett globalt marknadsvärde på 400 MUSD per år.

Om WEHI

Walter and Eliza Hall-institutet är det äldsta forskningsinstitutet i Australien och institutet firade sitt hundraårsjubileum 2015. Deras anslutning till The Royal Melbourne Hospital kopplar forskningsresultat med klinisk praxis för att accelerera upptäckter inom hälsa och sjukdom. Mer än 100 kliniska prövningar baserat på institutets upptäckter är pågående. Bland dessa återfinns bl.a. tester av vaccin för typ 1-diabetes, glutenintolerans och malaria, men även tester av en ny grupp anticancermedel för behandling av människor med leukemi och andra former av cancer. Mer information finns på The Walter and Eliza Hall Institute:s hemsida www.wehi.edu.au.

Dr. Steen Klysner, VD för ExpreS2ion, kommenterar: 

“Vi är väldigt nöjda med vårt samarbete med The Walter and Eliza Hall Institute, ett känt institut inom malariaområdet. Som ett resultat av detta välkomnar vi möjligheten att stärka vårt ägandeskap av en av de mest lovande malariavacciner som utvecklas I dagsläget.” 

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är ExpreS2ion Biotech Holding AB:s Certified Adviser.

För ytterligare information om ExpreS2ion Biotech Holding AB, vänligen kontakta:

Steen Klysner, VD
Telefon: +45 2062 9908
E-post: sk@expres2ionbio.com

Denna information är sådan information som ExpreS2ion Biotech Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 april, 2017.

Om ExpreS2ion Biotech Holding AB

ExpreS2ion Biotech Holding AB, med organisationsnummer 559033-3729, har via det helägda danska dotterbolaget ExpreS2ion Biotechnologies ApS skapat en unik plattformsteknologi, ExpreS2, som möjliggör kostnadseffektiv utveckling och robust produktion av komplexa proteiner till nya vacciner och diagnostik för exempelvis malaria och zikavirus. Dotterbolaget har sedan starten 2010 arbetat tillsammans med forskningsinstitutioner och läkemedelsbolag och har med hjälp av sin patenterade ExpreS2-plattform framställt över 200 olika proteiner med en överlägsen effektivitet och framgångsfaktor.