ExpreS2ion och NextGen startar ett Joint Venture för accelererad utveckling av nya och förbättrade vacciner och immunterapier

Hørsholm, Danmark, 21 juni 2017 – ExpreS2ion Biotech Holding AB meddelar idag att det helägda dotterbolaget ExpreS2ion Biotechnologies ApS (”ExpreS2ion”) har etablerat Joint Venture-företaget AdaptVac ApS (”AdaptVac”) tillsammans med NextGen Vaccines ApS (”NextGen”), ett bolag som nyligen grundades av forskare vid Köpenhamns Universitet. AdaptVac har en världsomspännande exklusiv licens till en ny ”Plug-and-Play Virus Like Particle” (VLP)-teknik, vilken möjliggör accelererad utveckling av effektiva terapeutiska och profylaktiska vacciner inom högt värderade marknadssegment inom onkologi, infektionssjukdomar och immunologiska sjukdomar.

Read more


ExpreS2ion och ABIVAX ingår kommersiellt licensavtal gällande användning av ExpreS2-plattformen i ABIVAX Ebola-program

Hørsholm, Danmark den 20 april 2017 – ExpreS2ion Biotech Holding AB (“ExpreS2ion”) meddelar idag att det helägda dotterbolaget ExpreS2ion Biotechnologies ApS har ingått ett icke-exklusivt licensavtal med ABIVAX S.A. (”ABIVAX”) för kommersiell användning av ExpreS2ions plattformsteknologi ExpreS2 i ABIVAX Ebolaprogram ABX544. Parterna offentliggör inte de ekonomiska villkoren i samarbetsavtalet. Detta avtal följer det ”term-sheet” som kommunicerades genom pressmeddelande från ExpreS2ion den 12 december 2016.

Read moreExpreS2ion ansökar om gemensamt patent med Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research gällande framställning av ett bättra vaccin mot malaria

Hörsholm, Danmark, 6 april, 2017 – Idag meddelar ExpreS2ion Biotech Holding AB (“ExpreS2ion”) att det helägda dotterbolaget ExpreS2ion Biotechnologies ApS har ansökt om ett gemensamt patent med The Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research, Melbourne, Australien, för ett förbättrat malariavaccin som verkar i blodstadiet av sjukdomen. Patentet ger ExpreS2ion och The Walter and Eliza Hall Institute goda förutsättningar för den framtida utvecklingen av det lovande vaccinet som bemöter en stor marknad med ouppfyllda behov. I samarbetet kring patentet mellan ExpreS2ion och the Walter and Eliza Hall Institute äger parterna lika stora delar av patentet.  .

Read more


ExpreS2ion Biotech Holding AB meddelar slutgiltigt godkännande för OptiFemVac-konsortiets Eurostars-ansökan för utveckling av ett nytt Zika-vaccin

Hørsholm, Danmark, 30 mars 2017 – ExpreS2ion Biotech Holding AB meddelar idag att det helägda dotterbolaget ExpreS2ion Biotechnologies ApS (”ExpreS2ion”) erhållit finalt godkännande av konsortieavtal mellan ExpreS2ion, Abera Bioscience AB och Köpenhamns Universitet, för en ansökan om Eurostars-anslag till projektet OptiFemVac. Godkännandet av konsortieavtalet medför ett anslag från Eurostars om cirka 750 000 Euro, av vilka ExpreS2ion förväntas erhålla cirka 300 000 Euro. Godkännandet följer det preliminära godkännande som ExpreS2ion Biotech Holding AB meddelade i ett pressmeddelande den 23 januari 2017.

Read moreExpreS2ion Biotech Holding AB publicerar bokslutskommuniké för 2016

ExpreS2ion Biotech Holding AB (”ExpreS2ion”) publicerar härmed bokslutskommuniké avseende räkenskapsåret 2016. För fullständig bokslutskommuniké för 2016, se länk Q4financialreport2016 (http://expres2ionbio.com/files/Q4financialreport2016.pdf). Nedan följer en sammanfattning av rapporten. 

Read more


VaxInnate, licenstagare till ExpreS2ion, avslutar sin verksamhet

Hörsholm, Danmark, 9 februari 2017 – ExpreS2ion Biotechnologies ApS, ett helägt dotterbolag till ExpreS2ion Biotech Holding AB, meddelar idag att VaxInnate Corporation (”VaxInnate”), ett amerikanskt forskningsföretag som köpt en licens till ExpreS2-plattformen, avslutar sin verksamhet. Effekten av detta är att det avtal om en forskningslicens (Research License Agreement) som meddelades den 20 september 2016, upphör att gälla. Eftersom VaxInnate förskottsbetalade för sin licens till ExpreS2-plattformen har upphörandet av avtalet ingen finansiell påverkan på ExpreS2ion.

Read more


ExpreS2ion och ABIVAX tillkännager utvecklingssamarbete avseende profylax- och behandlingsprogrammet mot Ebola, ABX544

Hørsholm, Danmark, och Paris, Frankrike – ExpreS2ion Biotech Holding AB meddelar idag, den 12 december 2016, att det helägda dotterbolaget ExpreS2ion Biotechnologies ApS (“ExpreS2ion”) ingått ett serviceavtal med det franska börsnoterade biotechbolaget ABIVAX S.A. (”ABIVAX”), som har målinrikting mot immunsystemet för att bota virussjukdomar, och tecknat ett så kallat ”term sheet” gällande ett kommersiellt licensavtal under vilket ExpreS2ion och ABIVAX samarbetar om utvecklingen av ABIVAX patentskyddade profylaktiska och terapeutiska behandling mot virusinfektionen Ebola, ABX544. Parterna offentliggör inte de ekonomiska villkoren i samarbetsavtalen.

Read moreExpreS2ion meddelar inledande av klinisk fas I/IIa-studie avseende nytt vaccin mot malaria i blodfas

Hørsholm, Danmark – ExpreS2ion Biotech Holding AB (”ExpreS2ion”) meddelar idag, den 18. Oktober, att bolagets samarbetspartner, the Jenner Institute vid universitetet i Oxford, inleder en klinisk fas I/IIa-studie för att utvärdera säkerheten, immunogeniciteten och effektiviteten hos vaccinkandidaten RH5.1 mot Plasmodium falciparum-malaria i blodfas, som produceras med hjälp av ExpreS2ions patenterade plattform ExpreS2.

Read more


ExpreS2ion och VaxInnate tecknar avtal om forskningslicens

Hørsholm, Danmark, 20 september 2016 – ExpreS2ion Biotech Holding AB (“ExpreS2ion”) och VaxInnate Corporation (”VaxInnate”) meddelar idag att de har tecknat ett avtal gällande en forskningslicens (Research License Agreement) vilket möjliggör för VaxInnate att bedriva fortsatt forskning baserad på ExpreS2ions patenterade ExpreS2-plattform under 12 månader till och med 17 augusti 2017. Avtalet har endast en insignifikant finansiell påverkan för ExpreS2ion men är viktigt för kunskap och validering av ExpreS2-plattformen. 

Read more


ExpreS2ion Biotech Holding AB publicerar delårsrapport för januari – juni 2016

ExpreS2ion Biotech Holding AB (”ExpreS2ion”) publicerar härmed delårsrapport avseende perioden januari till juni 2016. Rapporten finns tillgänglig på bolagets hemsida www.expres2ionbio.com. Nedan följer en sammanfattning av rapporten. Notera att ExpreS2ion i samband med denna rapport även uppdaterar sin finansiella kalender. Nya datum presenteras nedan. Verksamheten i ExpreS2ion Biotech Holding AB, koncernens moderbolag, inleddes den 3 november 2015. Koncernförhållandet uppstod därefter 2016-05-02. Med anledning därav kan inga jämförande perioder avseende koncernen och moderbolaget uppvisas.

Read more


ExpreS2ion Biotech Holding AB:s nyemission inför listning övertecknad

Den 22 juni 2016 avslutades teckningstiden i ExpreS2ion Biotech Holding AB:s (”ExpreS2ion”) nyemission av aktier inför listning på Nasdaq Stockholm First North (”First North”). Nyemissionen tecknades till cirka 19,2 MSEK inklusive teckningsåtagande, motsvarande en teckningsgrad om cirka 107 procent. Genom nyemissionen tillförs ExpreS2ion cirka 440 nya aktieägare och cirka 18 MSEK före emissionskostnader. Första dag för handel är beräknad att bli den 27 juli 2016.

Read more